Uczniowie rozpoczynający w tym roku szkolnym edukację wojskową odbyli 20 września zajęcia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. Kpt. Grzegorz Jasianek przedstawił prawne aspekty pełnienia służby wojskowej, formy oraz możliwości rozwoju zawodowego służąc RP.

Close Menu