13 września klasa trzecia uczestnicząca w programie MON Certyfikowanych Klas Mundurowych odbyła kurs doskonalący z zakresu strzelectwa z broni krótkiej i długiej. Tym razem wysiłek instruktorów był skupiony na przeprowadzeniu strzelań wg norm wojskowych (z pistoletu szkolenie szkolne nr 1), z karabinu w dwóch postawach na 50 metrów (symulacja strzelania szkolnego nr 1). Wyniki jak i umiejętności były bardzo wysokie, ale najważniejsze było profesjonalne zachowanie warunków bezpieczeństwa. W wyniku rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników w dwuboju strzeleckim. Instruktorem głównym był p. Marian Radzion ze Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona Kalisz. Drugim prowadzącym strzelanie był Piotr Kempiński. Opiekunem wyjazdu była p. Agnieszka Drabik. Szkolenie zrealizowano na strzelnicy sportowej w Nowolipsku.

Close Menu