Punktualnie o 9 rano w naszej szkole wybrzmiał pierwszy dzwonek, który oznajmił nowy rok szkolny. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy: posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka, prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Plichtę, trenera Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona Kalisz Mariana Radziona. W tak znamienitym gronie wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia p. dyrektor szkoły Beaty Szulc, a potem mogliśmy uczcić pamięć wydarzeń sprzed 80 lat – rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wszyscy jednak nowo przyjęci uczniowie czekali na moment prezentacji swoich nowych wychowawców klas. Wicedyrektor Grażyna Wilner dokonała przedstawienia każdego z wychowawców i można było rozpocząć spotkania już w gronie klasowym. Nowy rok, nowe wyzwania.

Close Menu