Młodzież z klas drugich liceum ogólnokształcącego zaangażowanych w pilotażowy program dla klas wojskowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, wzięła udział w dniach 10 – 14 czerwca 2019, w obozie szkoleniowym na poligonie w Biedrusku. Celem szkolenia było doskonalenie w praktyce umiejętności zdobytych podczas klasowych zajęć w ramach edukacji wojskowej. Młodzi ludzie, stając ramię w ramię z zawodowymi żołnierzami, musieli zmierzyć się nie tylko z ograniczeniami organizmu i naturalnymi słabościami człowieka, ale także z ekstremalnymi warunkami pogodowymi (temperatura powietrza sięgała 35°C w cieniu). Wykorzystując zasoby kadrowe i terytorialne Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, uczniowie zdobywali podstawowe umiejętności z zakresu: powszechnej obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, taktyki, rozpoznania wojskowego i łączności. Przeszli także szkolenie inżynieryjno-saperskie, strzeleckie oraz równie ważne szkolenie medyczne w obszarze udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów.
Mieli niepowtarzalną okazję współpracować z instruktorami z poszczególnych komórek wewnętrznych Wydziału Dydaktycznego CSWL, na co dzień szkolącymi zawodowych żołnierzy (m.in. Cykl Taktyki, Cykl Szkolenia Ogniowego, Cykl Rozpoznania i SERE, Cykl Zabezpieczenia Logistycznego), którzy swoje doświadczenia zdobywali także w misjach Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Zajęcia odbywały się na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia, uczniowie trenowali na Głównym Stanowisku Dowodzenia, Strzelnicy Piechoty i Obozowisku Olszynka oraz na Torze Taktycznym.
Chociaż szkolenie wojskowe wymaga od młodych ludzi determinacji i zaangażowania, opłacone jest niejednokrotnie litrami wylanego potu, to w ostatecznym rozrachunku ukończenie obozu, z pozytywnym wynikiem egzaminu sprawdzającego, jest źródłem autentycznej satysfakcji i wzrostu poczucia własnej wartości. A przyjaźnie zawarte i umocnione w czasie poligonowych zmagań są wartością dodaną… ale jakże cenną!

Close Menu