Klasa 2a uczestniczyła dzisiaj w kolejnym spotkaniu z doradcą zawodowym p. Jackiem Stokłosą. To bardzo ważne i cenne zajęcia, które pomagają młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Warto zaznaczyć, że nasze klasy mundurowe kształcą pod potrzeby Sił Zbrojnych RP poprzez prowadzenie certyfikowanych Pionów Klas Mundurowych zgodnie z programem MON. Po zakończeniu nauki i odbyciu skróconego szkolenia (zasadniczą część odbywa się poprzez zajęcia praktyczne jeszcze będąc uczniem) dostajecie przepustkę do wojska zawodowego.

Close Menu