baner_top


Szkoła bez barier
Dzień dziecka

 Brawo !

 
Sobieski bez barier - podsumowanie

 artykuł cytowany z portalu calisia.pl

2 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się podsumowanie grantu Departamentu Edukacji i Nauki Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?”. Każda szkoła uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Poznania i sesji Sejmiku Wojewódzkiego oraz musiała podjąć się realizacji wybranego przez siebie projektu edukacyjnego.
 

Dsc09902_article

 
 
foto: K. Piotrowska-Dutkiewicz
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu zrealizowało projekt edukacyjny V Liceum Ogólnokształcące im. Jana IIISobieskiego “Szkoła bez barier”. Koordynatorem projektu była pani mgr Kinga Piotrowska-Dutkiewicz. Ponieważ V LO jest jedyną kaliską szkołą, w której działają klasy integracyjne, społeczność uczniowska postanowiła zająć się problemami uczniów niepełnosprawnych, uczących się w szkole. Projekt składał się z kilku etapów. Uczniowie zostali podzieli na grupy, z których każda miała przydzielone zadania. W ramach realizacji projektu uczniowie stworzyli gazetkę tematyczną pt: “Niepełnosprawni są wśród nas”, przeprowadzili wywiady z przedstawicielami Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych oraz z słabowidzacym uczniem klasy II – Dawidem. Wywiady zostały zamieszczone w szkolnej gazetce.
Niezwykle istotnym etapem realizacji projektu było napisanie petycji do Prezydenta Miasta Kalisza dr inż. Janusza Pęcherza, w której to uczniowie zwrócili się z prośbą o wygospodarowanie środków w budżecie miasta na dostosowanie terenu wokół szkoły do niepełnosprawnych uczniów. Ważne dla nich jest wyrównanie nawierzchni na chodnikach przy szkole, zamontowanie barierek przy schodach znajdujących się przy głównym zejściu do szkoły czy stworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich przy głównym wejściu do szkoły. Petycja została pomyślnie rozpatrzona przez prezydenta.
Podsumowanie grantu “Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?” polegało na trzech etapach: I – test dla uczniów na temat samorządu terytorialnego, II – konkurs na scenariusz nauczycielski dotyczący lekcji obywatelskiej, III – prezentacja projektu realizowanego w szkole.
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego jako jedyna kaliska szkoła zajęła miejsca na podium we wszystkich kategoriach. Uczennica Luiza Kwiecińska zajęła III miejsce w konkursie uczniowskim polegającym na rozwiązaniu testu, I miejsce w konkursie na nauczycielski scenariusz lekcji obywatelskiej zajęła koordynator projektu mgr Kinga Piotrowska-Dutkiewicz, natomiast w konkursie na prezentację projektu uczniowskiego realizowanego w szkole V LO zdobyło II miejsce.
 
To już jest koniec... a zarazem początek

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

Pomaganie innym jest trendy - można tak stwierdzić analizując prace wszystkich uczniowskich zespołów zaangażowanych w projekt "Szkoły bez barier". Tylko działanie w sposób zgodny, zaplanowany i solidarny może przynieść efekty. Oczywiście jesteśmy realistami i wiemy, że należy uzbroić się w cierpliwość czekając na konkretne rozwiązania udogadniające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na terenie naszej szkoły. Wiemy także, że nie od razu Kraków zbudowali. Najważniejszą kwestią jest powiedzenie na głos tego, o czym milczą osoby niepełnosprawne, dla których codzienna walka z przeszkodami powoduje, że nie podnoszą głowy, gdyż najczęściej spotykają się z odmową. My w naszym projekcie wskazujemy pewną drogę - mediacji, czynu społecznego, korzystania ze wszelkich dostępnych narzędzi, które gwarantuje nam konstytucja. Wzięliśmy udział w projekcie, gdyż pragniemy zwrócić uwagę wszystkich, że tak niewielkimi środkami, można polepszyć funkcjonowanie osób z różnymi dysfunkcjami.

Mamy nadzieję, że nasz apel zostanie wysłuchany. W tym miejscu opiekunowie projektu pragną podziękować za zaangażowanie, wspólną pracę oraz kreatywne podjeście do tematu wszystkim zespołom uczniowskim. To był Wasz pierwszy sprawdzian z praw obywatelskich. Teraz przyjdzie czas na preznetację Waszego dorobku szerszemu gronu, a potem, kto wie........

 
Internetowy Sobieski bez barier

            Jednym z elementów projektu V Liceum Ogólnokształcące szkołą bez barier było utworzenie zakładki internetowej na stronie szkoły. Jej głównym założeniem jest przedstawienie czynności, które zostały podjęte w naszej szkole w ramach realizacji projektu. Zamieszczone zostały informacje na temat działań uczniów naszej szkoły, m.in. wywiad  z uczniami niepełnosprawnymi czy informacje dotyczące spotkania z przedstawicielami fundacji wspierających niepełnosprawnych. Poszczególne grupy uczniów realizowały swoje zadania związane np. ze zrobieniem gazetki tematycznej w gablocie szkoły czy tworzeniem fotorelacji prac.

Niezwykle ważne dla każdego projektu, który ma zwrócić uwagę szerszej społeczności, jest dotarcie do mass mediów, które są najlepszym nośnikiem informacji. Dlatego też informacje o działaniach społeczności Sobieskiego pojawiły się na portalu www.calisa.pl. W dobie rozwoju cywilizacji wydaje się to być niezbędnym działaniem, przyczyniającym się do sukcesu.

            Zakładka internetowa Szkoła bez barier jest ogólnodostępna. Mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także każdy zainteresowany. Nad jej graficzną oprawą pod opieką pana prof. Łukasza Gawłowicza czuwali uczniowie klasy IIIb: Natalia Semeńczuk, Kinga Małecka, Sylwia Archańska, Paulina Wiśniewska i Nikodem Kaczmarek. Konsultantami merytorycznymi byli: pani prof. Kinga Piotrowska-Dutkiewicz, pan prof. Piotr Kempiński i pan prof. Leszek Tomczak.

            Mamy nadzieję, że o Sobieskim i działaniach naszych uczniów będzie coraz głośniej i uda nam się zwrócić uwagę szerszego grona na problemy naszych niepełnosprawnych kolegów.

 

 
Petycja Sobieskiego do Prezydenta Miasta Kalisza

              Realizacja projektu edukacyjnego V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego szkołą bez barier trwa. Po przeanalizowaniu problemów zgłaszanych przez naszych niepełnosprawnych kolegów, grupa V w składzie: Patrycja Mrofca i Luiza Kwiecińska z klasy IIIb podjęły się zadania napisania petycji do Prezydenta Miasta Kalisza pana dr inż. Janusza Pęcherza. Nad prawidłowością formy i treści pisma czuwała koordynator projektu pani mgr Kinga Piotrowska-Dutkiewicz.

W petycji tej opisano problemy z jakimi borykają się nasi koledzy, zauważono, jak prozaiczne wydawać by się mogły rzeczy, mogą znacząco utrudniać normalne funkcjonowanie niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Społeczność uczniowska naszej szkoły, angażując się w realizację tego projektu, wyznaczyła sobie cele, jakie my uczniowie V LO chcemy osiągnąć. Ważne jest, by zauważyć, że problem niepełnosprawności nie jest problemem marginalnym, że ludzie z różnymi dysfunkcjami są blisko nas. Dlatego też każdy z nas powinien podejmować działania w celu poprawy jakości życia, wszystkim tym, którzy z powodu często swej choroby nie mogą czuć się pełnowartościowymi obywatelami.

Petycja ma na celu zwrócenie uwagi przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta na to, że jeszcze wiele działań musi zostać podjęte, aby nasi niepełnosprawni koledzy mogli w pełni czuć się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Poniżej publikujemy tekst naszej petycji. Należy zaznaczyć, że pod petycja podpisało się 230 uczniów oraz 30-tu nauczycieli uczących w naszej szkole. To świadczy o tym, że słuszność naszego pisma jest bezapelacyjna i jako członkowie państwa demokratycznego, które gwarantuje nam możliwości prezentowania swojego stanowiska, będziemy podejmować dalsze działania.

 

Treść petycji:

                                                                                                                  Kalisz dn. 16.10.2012r

 

Prezydent Miasta Kalisza

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

SZKOŁA BEZ BARIER

                W związku z udziałem naszej szkoły w grancie Departamentu Edukacji i Nauki Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Jak być aktywnym w demokratycznym państwie uczniowie realizują autorski projekt edukacyjny V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu  szkołą bez barier. Nawiązując do idei projektu wystosowujemy petycję:

My, społeczność uczniowska V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu zwracamy się z prośbą o dostosowanie terenu wokół szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych uczących się w naszej szkole.

                W  V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują klasy integracyjne, w których uczą się uczniowie z różnymi dysfunkcjami fizycznymi (poruszający się na wózkach inwalidzkich, słabowidzący, słabosłyszący, itd.). Nierówna nawierzchnia  na chodnikach wokół szkoły oraz brak podjazdów przy głównym wejściu do szkoły, a także przy przejściu dla pieszych, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich ogranicza dostęp do placówki edukacyjnej. Nierówna nawierzchnia na chodnikach przed szkołą stanowi zagrożenie dla zdrowia uczniów słabowidzących. Konieczne byłoby również zainstalowanie barierek przy schodach znajdujących się w pobliżu przejścia dla pieszych od strony ulicy Al. Wojska Polskiego oraz przy schodach znajdujących się od strony ulicy Piskorzewie. Dostosowanie terenu wokół szkoły dla naszych uczniów znacznie ułatwiłoby im możliwość poruszania się oraz dostępu do szkoły. Takie działania będą korzystnie wpływały na poczucie własnej wartości u uczniów niepełnosprawnych, a także na ich samodzielne funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

                W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wygospodarowanie w budżecie miasta środków finansowych na dostosowanie terenu wokół szkoły w celu poprawy dostępności budynku dla uczniów niepełnosprawnych.

                Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                                                                                   Społeczność Uczniowska

            V Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                                                                                                         im. Jana III Sobieskiego

                                                                                                                                                                 w Kaliszu

                                                                                                                                                                     wraz z Dyrekcją Szkoły

 


 

 

 

 
Generalnie jest super, ale......


Dawid to uczeń słabowidzący, który uczęszcza do klasy integracyjnej w liceum Sobieskiego w Kaliszu. Tutaj zdobywa wiedzę, realizuje swoje pasje, właściwie nigdy się nie skarży, ale ma swoje ukryte marzenia, które pomogłyby mu funkcjonować w szkolnej rzeczywistości.

Wywiad z Dawidem Jabłońskim, uczniem klasy IIb

 A.J : Co pomaga Tobie w sprawnym poruszaniu się po budynku szkoły? 

    D.J : Muszę się zastanowić, przede wszystkim oświetlenie na korytarzach. Duże znaczenie mają ludzie, którzy nie mają pretensji, gdy przypadkowo na nich wpadam. Z moją wadą wzroku często zdarza mi się wejść na kogoś bądź coś. Przy dobrym świetle ten problem nie występuje.

 N.M : Jakie trudności czyhają na Ciebie na terenie szkoły ? 

    D.J : Na pewno brak barierek przy schodach wejściowych, nierówne chodniki. Nawierzchnia chodników pozostawia wiele do życzenia. W pochmurne dni, a takich jesienią nie brakuje, zdarza się mi (w najlepszym razie) tylko potknąć o nierówności. Tak jak wspomniałem brak barierek to duże utrudnienie dla osoby takiej jak ja.

 A.J : A co chciałbyś zmienić w naszej szkole? 

    D.J : Chciałbym, aby było lepsze jaśniejsze oświetlenie. Przydałyby się taśmy odblaskowe na krawędziach schodów, tak abym był wtenczas pewien, ze jestem przed schodami, albo ja za nimi. Podobnie jest z barierkami przy wejściu i przy przejściu dla pieszych obok szkoły. Ich obecność pomogłaby mi poczuć się bezpieczniej.

 A.J : Co Ci przeszkadza w otoczeniu szkoły? 

    D.J : Nie wszystko da się zmienić, ale brak sygnalizacji dźwiękowej przy przejściu dla pieszych obok szkoły. Przy mojej wadzie wzroku naturalną rzeczą jest fakt, że mam dużo bardziej wyczulony zmysł słuchu. Dźwięki z sygnalizacji upewniłyby mnie, że mogę na pewno przejść przez jezdnię.

 N.M : A jak z funkcjonowaniem w pracowniach przedmiotowych? W jaki sposób można Tobie pomóc w pełni uczestniczyć na lekcjach? 
    D.J : Przede wszystkim tablice interaktywne. Mamy już ich kilka. Zajęcia z takim narzędziem pozwalają mi odczytać informacje z niej ze względu na podświetlenie oraz odpowiedni kontrast.

 A.J :Jak radzisz sobie z czytaniem książek?

    D.J : Przy oświetleniu i powiększonej czcionce całkiem dobrze, ale jeśli pojawi się jakiś problem w odczytywaniu, to nauczyciele powiększają mi polecenia na ksero. Cały czas uczę się języka Braile’a, aby móc sobie poradzić w sytuacji, kiedy wzrok będzie za słaby do czytania.

N.M : Wybierając klasę integracyjną nie miałeś obaw o akceptację przez rówieśników? 

    D.J : Z początku były takie obawy, lecz w przeciągu krótkiego czasu dostrzegłem, że były one bezpodstawne, ponieważ wszyscy przyjęli do wiadomości to kim jestem i w jaki sposób funkcjonuję. Nie jestem łatwy we współżyciu klasowym. Zdarzy mi się na kogoś wejść, cos przeoczyć, ale generalnie atmosfera przyjaźni i tolerancji sprawia, że wszelki dawne obawy zostały rozwiane.

 A.J : Jak traktują Ciebie uczniowie naszej szkoły ? 

    D.J :  W żadnej szkole nie ma takiej atmosfery jak w tej, tutaj ludzie są naprawdę wspaniali. Akceptują i rozumieją mnie, a to jest najważniejsze. Tylko tutaj mogę rozwijać się wielotorowo. Najważniejsze, że nie jestem w niczym ograniczany. Biorę udział w wycieczkach, konkursach, akademiach.

N.M : A nauczyciele?

    D.J : Gdy potrzebuje pomocy zawsze są gotowi mi jej udzielić. Mają bardzo dobre podejście do młodzieży.

 Dziękujemy :)

Zespół szkolnych warsztatów dziennikarskich.

http://us.123rf.com/400wm/400/400/robodread/robodread1109/robodread110900734/10590233-bariery-architektoniczne.jpg

 
Wywiad z przedstawicielami Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
Wywiad z przedstawicielami Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, panem Prezesem Stanisławem Bronzem i kierownikiem warsztatów Markiem Konwilskim.
 
 
Na jakiego rodzaju wsparcie od Państwa mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
 
Prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej i rehabilitację. Działają u nas pracownie: krawiecka, muzyczna, techniczna, informatyczna. Nasi podopieczni mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej. Ważnym zadaniem jest także opiniowanie przez Rade Programową czy dana osoba może podjąć pracę. Mówiąc najogólniej pragniemy w jak najszerszym stopniu uspołecznić i uzawodowić naszych podopiecznych, aby łatwiej przychodziło im zmagać się z trudnościami codziennego życia.
 
 
Do kogo należy się zwrócić, aby uzyskać wsparcie dla inicjatyw wspomagających
osoby niepełnosprawne? Czy to są tylko podmioty publiczne (organizacje rządowe, samorządowe)?
 
Jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy na działalność warsztatową, to najważniejsze wsparcie otrzymujemy od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ta pokrywa 90% kosztów naszej działalności, resztę dokłada samorząd lokalny, co wiąże się ze współpracą z Pełnomocnikiem do spraw Osób Niepełnosprawnych działającym przy Urzędzie Miasta Kalisza.  Dodatkowe środki można też uzyskać od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast w wypadku pozyskania środków na dostosowanie infrastruktury wokół budynków należy zwracać się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który jest organem samorządu wojewódzkiego.
 
 
 
Jak tworzy się dokumentację, wnioski, aby uzyskać środki na realizację inicjatyw wspierających osoby niepełnosprawne? W naszym wypadku chodzi o dostosowanie chodnika przed szkołą (główne wejście) i zrobienie podjazdów.
 
 
Obecnie mamy pewne ułatwienie, ponieważ wszelkie potrzebne druki są dostępne na stronach internetowych. Oczywiście w razie problemów można się zwrócić do Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych, który pomoże taką dokumentację odpowiednio wypełnić.
W wypadku waszej szkoły, która chce pozyskać środki na dostosowanie chodników przed budynkiem i zrobienie dodatkowych podjazdów konieczny jest wkład własny. Można tutaj skorzystać z pomocy Rodziców, którzy także tworzą społeczność szkolną, mają szerokie kontakty a co za tym idzie duże możliwości pozyskiwania wsparcia.  
Nasza Fundacja także może współdziałać w tej inicjatywie, po przez opiniowanie takich wniosków i pokazanie ich zasadności.
 
 
Jak można pozyskać sponsorów prywatnych?
 
To niestety nie jest takie łatwe. Trzeba po prostu chodzić od drzwi do drzwi. Niewiele jest zakładów i podmiotów prywatnych, które wspierają niepełnosprawnych. Czasami trzeba mieć szczęście, ale najważniejsze, aby się nie zniechęcać. Początki zawsze bywają trudne, ale jeśli trafi się na kogoś, kto jest gotowy pomóc, to z reguły później już regularnie można liczyć na wsparcie.
 
        Dziękujemy za rozmowę.
 
Wywiad przeprowadziły: Agnieszka Jamroziak i Natalia Majdańska klasa Ic
Fotografował: Norbert Orczykowski klasa Ic

Opiekun: Leszek Tomczak 

 
Sobieski bez barier

Nierówne chodniki, brak barierek dla uczniów niepełnosprawnych, sygnalizacja świetlna dostępna tylko dla widzących, brak oznakowania ostrych krawędzi – to podstawowe problemy uczniów niepełnosprawnych. Społeczność Sobieskiego próbuje zwrócić uwagę na równe szanse w dostępie do budynku szkolnego.

Img_2334_article
 
 
Norbert Orczykowski
Młode dziennikarki podczas wywiadu z Dawidem, uczniem klasy integracyjnej na temat barier w szkole.

„Szkoła bez barier” – Liceum im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu przyłączyło się do projektu realizowanego w ramach grantu Departamentu Edukacji i Nauki Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?”. Według naszych założeń demokracja to nie tylko polityczna sfera naszego życia, ale przede wszystkim konstytucyjne prawo równości każdego obywatela do podstawowych dóbr – w tym edukacji. Nasza szkoła, która jako jedyna na terenie miasta Kalisza prowadzi oddział integracyjny na poziomie liceum ogólnokształcącego, dostrzega palący problem wyrównania szans dla uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły założeń będą przedstawione wkrótce na finałowej prezentacji projektu. Najważniejszym faktem jest jednak uczestnictwo nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim młodzieży. To młodzi ludzie, którzy już niedługo nabędą prawa wyborcze, najlepiej widzą potrzeby wyrównania szans i likwidacji barier architektonicznych.
W celu lepszej współpracy podzielono uczniów na 6 grup, które skupiają się na różnych aspektach: od sfery medialnej, przez wystawy w gablotach szkoły, aż po sferę techniczno – edytorską. Projekt to wyzwanie, gdyż zgodnie z jego zasadą powinien on angażować także instytucje zewnętrzne. I tutaj idziemy w stronę fundacji, stowarzyszeń, nie pomijając także Rady Miasta Kalisza.
Już wkrótce o tym projekcie będzie głośno. Poza oficjalnym finałem, planujemy wspólnie z młodzieżą debatę publiczną w murach szkoły na temat likwidacji barier.

 
Niepełnosprawni są wśród nas

 Nasza szkoła podjęła się realizacji projektu edukacyjnego w ramach uczestnictwa szkoły w grancie Departamentu Edukacji i Nauki Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?”. Społeczność uczniowska Sobieskiego postanowiła zająć się sprawami niepełnosprawnych kolegów. W związku z tym swój projekt uczniowski zatytułowali „ V Liceum ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego szkołą bez barier”.

            W ramach realizacji projektu grupa I miała za zadanie wykonanie gazetki o tematyce niepełnosprawności, z którą możemy się spotkać na co dzień w naszej szkole. Jej wykonawcy to członkowie Samorządu Uczniowskiego: Paulina Krymarys, Sara Józefiak i Anna Stempkowska wraz koleżanką Mariką Sielicką. Naszym mentorem i przewodnikiem w realizacji zadania była pani Profesor Grażyny Szymczak
Hasło przewodnie gazetki to: "Niepełnosprawni są wśród nas". Gazetka mówi o tym, że życie nie ma innych ograniczeń, poza tymi, które sami stwarzamy. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że osoby niepełnosprawne są pełno wartościowymi osobami, które maja prawo do normalności i życia według własnego pomysłu. Dlatego też powinnyśmy dołożyć wszelkich starań, aby pomagać w osiąganiu „normalności” tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Istotne jest likwidowanie barier architektonicznych, gdyż swobodne poruszanie się dla wielu osób niepełnosprawnych jest zmorą dnia codziennego. Nasi koledzy również na co dzień mają problemy ze swobodnym poruszaniem się. Jak wiele problemów zostałoby rozwiązanych, gdyby zrobiono podjazd dla osób niepełnosprawnych przed głównym wejściem do szkoły, nowy chodnik przed szkołą czy barierki przy schodach od strony ulic” Al. Wojska Polskiego czy ulicy Piskorzewie.
Gazetka informuje także o działaniach, które zostały wykonane do tej pory  w celu ułatwienia życia niepełnosprawnym uczniom naszej szkoły. Jak wiele problemów rozwiązała winda czy przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. 
Stworzenie gazetki tematycznej związanej z niepełnosprawnością miało na celu zaznaczenie jakże ważnego problemu, który bezpośrednio dotyka naszych uczniów. Wszyscy powinniśmy podejmować wspólne działania, gdyż w demokratycznym państwie mniejszości też mają prawo głosu. Dlatego my: społeczność uczniowska Sobieskiego mówimy: Niepełnosprawni są wśród nas!!!
 
 
 
 
 
Idea projektu
 
 
V liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu szkołą bez barier
 
 
 
Idea ogólna projektu
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu szkołą bez barier to projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji we wszystkich klasach w szkole ponadgimnazjalnej. Projekt przedstawia problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne  w zderzeniu z rzeczywistością.  Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach realizacji tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, biologii, informatyki, języka angielskiego. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście, gminie, powiecie, dzielnicy.
            Projekt pomyślany jest jako kompleksowe zadanie mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, określeniu ich problemów w życiu codziennym na przykładzie uczniów klas integracyjnych V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Projekt realizowany jest w ramach uczestnictwa szkoły w grancie Departamentu Edukacji i Nauki Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?”.
            Uczniowie zostaną podzieleni na grupy, które otrzymają zadania do realizacji w ciągu dwóch tygodni. Sugerowana liczba zadań oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania młodzieży tematem projektu.
Cele projektu:
– zapoznanie się z sylwetkami i problemami uczniów klas integracyjnych,
– przygotowanie artykułu w gazetce szkolnej na temat problemów uczniów klas integracyjnych w ich codziennym życiu w szkole,
– przygotowanie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej www.calisia.pl,
– wydanie tematycznej gazetki przez Samorząd Uczniowski poświęconej osobom niepełnosprawnym, ich problemom i sukcesom w szkole,
– stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły na temat realizowanego projektu,
– przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami kaliskich instytucji zajmujących się pomaganiem osobom niepełnosprawnym,
- napisanie petycji do przedstawicieli władz samorządowych o wsparcie w przezwyciężaniu istniejących problemów niepełnosprawnych uczniów,

- stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji projektu.


 

 


Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6