baner_top


Aktualności


Stypendia naukowe

Trzy osoby dostąpiły dzisiaj zaszczytu wręczenia przez Prezydenta Miasta Kalisza potwierdzenia przyznania Stypendium Jana Pawła II. Były to: Sandra Kłębokowska, Natalia Skweres i Nikola Zalewska. Można śmiało powiedzieć, ze te trzy uczennice wprowadziły w życie słowa Skinnera: „Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.” Każda z nich włożyła mnóstwo pracy w osiągnięcie takich wyników. Wielu z was, także może takiego zaszczytu dostąpić. Zachęcamy do sięgania po te i inne laury. Nigdy nie przemija moda na naukę.

Najzdolniejsza kaliska młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych honorowana jest przez Miasto stypendiami, którym patronuje papież Polak. Stypendia wręczane są co pół roku, na każdy semestr danego roku szkolnego. Odbiera je kilkuset bardzo dobrych uczniów uczęszczających do kaliskich placówek oświatowych. O tym, kto otrzyma stypendium, decyduje kilkuosobowa Kapituła, która w swoich decyzjach kieruje się bardzo złożonymi kryteriami. Dwoma najważniejszymi są wyniki w nauce i sytuacja materialna ucznia. Pod uwagę brane są także postawa patriotyczna, działalność na rzecz społeczeństwa i różnego rodzaju osiągnięcia. Wysokość stypendium dla każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 800 zł. (tekst w części za www.kalisz.pl)

 
Młodzież „Sobieskiego” „wkręcona” w autyzm


W piątek 6 kwietnia 2018 r. uczennice klasy IC pod opieką nauczycielki Anety Kałużnej wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, zorganizowanych przez Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” w Kaliszu. Podczas niezwykle sympatycznego i pouczającego spotkania prelegenci „wkręcili” młodych ludzi w autyzm, czyli w oparciu o własne doświadczenia przybliżyli wolontariuszom problem autyzmu, pomogli zrozumieć zachowania i sposób bycia osób cierpiących na autyzm. Młodzież dowiedziała się, że autyzm to zaburzenie układu nerwowego, które u każdego chorego objawia się inaczej. Nietrudno jednak zauważyć, że osoby z autyzmem mają trudności z okazywaniem uczuć, komunikacją z innymi, a także z integracją bodźców. Autyzm może mieć różny stopień nasilenia. Niektóre osoby autystyczne nie nawiązują kontaktów z otoczeniem, nie mówią, powtarzają te same zachowania. Z kolei lekka postać zaburzenia pozwala autykowi prowadzić normalne życie. Autyzm nie jest uleczalny, jednak terapia i opieka specjalistów znacznie poprawiają funkcjonowanie ludzi cierpiących na autyzm. U połowy osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu występuje zespół sawanta. Jest to stan, w którym niepełnosprawność idzie w parze z wybitnym uzdolnieniem w danej dziedzinie.
Na znak solidarności z osobami autystycznymi przedszkolaki i uczennice „Sobieskiego” wypuścili w niebo niebieskie balony, bo jak uczestnicy spotkania zauważyli: „należymy do tego samego świata, tylko nasze sposoby postrzegania są inne”.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
Święta, święta....

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
Z kulturą za Pan Brat

We wtorek 27 marca młodzież z klas 2a, 2b, 1c mogła zobaczyć najnowsza sztukę kaliskiego teatru "Noce i Dnie". Auotrka oryginału książkowego to osoba związana z Kaliszem, podobnie jest z akcją powieści. Nie bez znaczenia jest tu oczywiście biografia autorki – wybitnej pisarki urodzonej i wychowanej w Russowie pod Kaliszem, zdobywającej edukację na kaliskiej pensji. Jednak, co istotniejsze, samo miasto (zwane w powieści Kalińcem) i otaczające je tereny są miejscem akcji dla epickiej sagi przedstawiającej losy książkowej rodziny Niechciców.

Powieść jest szczególną panoramą losów – od powstania styczniowego, aż po pierwsze dni I wojny światowej. To opowieść o mierzeniu się z codzienną prozą życia, osobistymi marzeniami, zmienną rzeczywistością społeczną, wielką historią.

(tekst i foto inspirowane stroną: http://www.teatr.kalisz.pl/spektakle/noce-i-dnie/ )

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
Wojskowy Dzień Szkoleniowy

Godzina 5.30 rano, chłodny poranek i wyjazd w nieznane. Na miejscu - czyli w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu szybka przesiadka z wygodnego autokaru na tzw. pakę Jelcza i wyjazd na poligon. rozpoczęliśmy łagodnie od 15 minutowej rozgrzewki przed ćwiczeniami z zakresu walki w bliskim kontakcie. Potem było już tylko lepiej. Zajęci a z topografii i krótki marsz na orientację - akurat tutaj 90% uczestników poradziło sobie bez większych problemów. Brakujące 10% - no cóż kłopoty z nawigacją się zdarzają i często prowadzą do wkroczenia na drogę czołgową. Na dokładkę do tego pakietu działań krótka powtórka z taktyki, natarcie, szyki bojowe i kilka innych istotnych elementów sztuki wojskowej. Kolejny Wojskowy Dzień Szkoleniowy za nami. Uwaga na zdjęciach widoczne są błędy, ale to zjawisko normalne podczas szkolenia.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
Dokonaj najlepszego Wyboru

 

 

Propozycje klas na rok szkolny 2018/2019:


D - Klasa geoinformacyjna NOWOŚĆ
rozszerzenia: j. angielski lub j. niemiecki, geografia, informatyka
II język obcy: do wyboru*
przedmiot uzupełniający: elementy geoinformatyki

F – Klasa ogólna NOWOŚĆ
rozszerzenia: j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka
II język obcy: do wyboru*

E – Klasa psychologiczno-pedagogiczna
rozszerzenia: j. polski, historia, biologia
I język obcy: j. angielski lub j. niemiecki
II język obcy: do wyboru*
przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki

Jedyna szkoła w regionie, która bierze udział w Pilotażowym Programie Wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej
Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony
Wojskowych Klas Mundurowych.

A - Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego (mundurowa)
rozszerzenia: wos, geografia, informatyka
I język obcy: j. angielski lub j. niemiecki
II język obcy: do wyboru*
przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego

B1 - Klasa ratownictwa wojskowego (mundurowa)
rozszerzenia: j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, biologia
II język obcy: do wyboru*
przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego

B2 - Klasa bezpieczeństwa publicznego (mundurowa)
rozszerzenia: j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, wos
II język obcy: do wyboru*
przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa publicznego

To dla nas wyróżnienie, że w naszej szkole możemy uczyć się razem z naszymi niepełnosprawnymi rówieśnikami.
 
Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?
- mały zespół klasowy (20 osób),
- jest z nami dodatkowy nauczyciel
  (zawsze służy pomocą),
- realizujemy ten sam program nauczania,
- pracujemy z użyciem tabletów,
- pomagamy - nie rywalizujemy ze sobą,
- przełamujemy stereotypy i uprzedzenia!

C - Klasa humanistyczna (integracyjna)
rozszerzenia: j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, historia
II język obcy: do wyboru*


*W każdej klasie II język do wyboru:
j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański,
j. francuski, j. rosyjski
*utworzenie grupy językowej zależy od wyników naboru

 
Na temat marca'68

13 marca 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyły się 2 tury warsztatów, skierowanych do młodzieży szkolnej i środowiska nauczycielskiego. Tematem przewodnim zajęć prowadzonych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi Magdalenę Zapolską-Downar i Grzegorza Nawrota, była propaganda Polski Ludowej, omówiona w kontekście wydarzeń marca 1968 r. Gospodarzem spotkania była dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, która witając wszystkich zebranych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze warsztatów, wyjaśniła gościom ideę przyświecającą organizacji Marcowego Maratonu Archiwalnego, imprezy cyklicznej, w ramach której odbywa spotkanie zorganizowane we współpracy z łódzkim oddziałem IPN. Dr Grażyna Schlender zapowiedziała także, że w najbliższym czasie, tj. 20 marca w ramach MMA odbędzie się wykład na temat marca 1968 r. w Kaliszu, a 27 marca wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych na temat serwisu internetowego www.szukajwarchiwach.pl.

W warsztatach dla młodzieży, składających się z prelekcji Pani Magdaleny Zapolskiej-Downar oraz pracy ze źródłem historycznym pisanym i audiowizualnym, wzięli udział uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu z opiekunem Remigiuszem Przybyłem oraz z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu z nauczycielami: Leszkiem Tomczakiem i Piotrem Kempińskim. Prowadząca wyjaśniła zgromadzonej młodzieży w jaki sposób w 1968 r. doszło do fali antysemickich zachowań władzy ludowej, wyjaśniając przy tym wiele wątków zawiłej światowej historii, poprzedzającej te wydarzenia. Nawiązano m. in. do wybuchu wojny izraelsko-arabskiej, podziału państw europejskich na te, które sprzyjały jednej ze stron konfliktu. Na gruncie krajowym nawiązano do osoby gen. Mieczysława Moczara, wokół którego działało tzw. grono "partyzantów", dążących do zdobycia prominentnych stanowisk państwowych. Na gruncie polskim w styczniu 1968 r. r. zdecydowano o zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka. Był to główny powód do wystąpień stołecznych studentów. W ramach represji z Uniwersytetu Warszawskiego usunięto m. in. Adama Michnika. Po tych wydarzeniach swoją rezolucję domagającą się swobody twórczej i usunięcia cenzury złożył Związek Literatów Polskich, do którego należeli m. in. Stefan Kisielewski i Paweł Jasienica. Magdalena Zapolska-Downar wyjaśniła, że władza ludowa za podżeganie atmosfery w społeczeństwie obwiniała głównie syjonistów. By doprowadzić do porządku młodzież, do stolicy ściągnięto "aktyw robotniczy". Propagandowe wiece urządzano przez 3 tygodnie w niemalże każdym zakładzie pracy. W wyniku działań władz, z Polski wyjechało ok. 13 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. Uczniowie podczas prelekcji obejrzeli fragmenty nagrań z wystąpień studenckich i wieców propagandowych z zakładach pracy, wysłuchali nagrań radiowych przemówień Władysława Gomułki i Mieczysława Moczara. Konfrontowali ten obraz z pisemnymi wspomnieniami uczestników wydarzeń. Zajęcia korelowały ze sobą kilka metod pracy dydaktycznej i cechowały się różnorodnością środków przekazu.

(tekst za www.archiwum.kalisz.pl)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 172
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6