baner_top


Aktualności


Strzelcy z wizytą w Koninie

W sobotę 8 grudnia nasi uczniowie, a zarazem także członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec", uczestniczyli ze swoimi koleżankami i kolegami z Konina w manewrach w Kazimierzu Biskupim. Doskonalili swoją wiedzę praktyczną z zakresu pokonywania terenu różnymi sposobami, reakcją na ogień przeciwnika, a także poruszanie się marszem ubezpieczonym. Po zajęciach taktycznych złożyli uroczystą przysięgę przy pomniku Józefa Piłsudskiego, zaledwie 3 dni po rocznicy urodzin Marszałka.
Swoją obecnością na przysiędze uświetnili również:
- Wójt Gminy Kazimierz Biskupi,
Grzegorz Maciejewski
- Dyrektor ZSCKU w Koninie,
Krzysztof Pachciarz
- Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Mielcarek
- Członkowie stowarzyszenia "Kazimierzanie"
- Członkowie GR "Rudzica", którzy zapewnili nam wsparcie pojazdów w trakcie uroczystości
- Mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi oraz rodzina Strzelców i kandydatów

Całości po przysiędze dopełnił klimatyczny poczęstunek przy muzyce patriotycznej na terenie Klasztoru w Kazimierzu Biskupim, gdzie już wtedy pełnoprawni Strzelcy świętowali swoją przysięgę. Od teraz stali się pełnoprawnymi członkami ZS Strzelec. Przed nimi intensywny okres egzaminów i dalszych szkoleń specjalistycznych. Dziękujemy za gościnę p. Januszowi Gniewkowskiemu, p. Jackowi Marciniakowi, p. Markowi Granicznemu, p. Pawłowi Witkowskiemu. 15 grudnia część osób z Konina przyjedzie na szkolenie specjalistyczne do V LO.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, kapelusz, drzewo, na zewnątrz i przyrodaObraz może zawierać: 2 osoby, na zewnątrzObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 10 osób, ludzie stoją i na zewnątrz

 
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

W poniedziałek 10 grudnia uczennica klasy 3b Weronika Wajgelt odebrała w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono przyznawane tylko najzdolniejszym uczniom - z każdej szkoły może być tylko jedna osoba z najwyższą średnią z przedmiotów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie

Obraz może zawierać: 10 osób, ludzie stoją, buty i w budynku

 
Jak integracja to tylko w Sobieskim

"Tydzień autyzmu" w Sobieskim. Jako szkoła prowadząca wzorcowe klasy integracyjne jesteśmy zobowiązani kreować u młodzieży empatię. Wraz z wychowankami Fundacji Nowa Nadzieja próbowaliśmy zapoznać się z szerokim spektrum autyzmu. Pomagał nam w tym prezes fundacji Piotr Tomankiewicz. To początek szerszej współpracy, której przekaz będzie skierowany nie tylko do młodzieży, ale także nauczycieli i rodziców.

Obraz może zawierać: 4 osoby, w budynku

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedząObraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stojąObraz może zawierać: 9 osób, ludzie siedzą i w budynkuObraz może zawierać: 1 osoba, stoi

 
11 listopada

 

W dniu 9 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
„Naród polski, który ma za sobą sławne dzieje, wielkie pamiątki narodowe, wielkich mężów, wojowników, uczonych duchownych i świeckich, przy tem tak bogaty i wykształcony język, […], nigdy własnej ojczyzny nie zapomni”. Tymi słowami przybyłych gości i społeczność szkolną powitała Pani Dyrektor Beata Szulc.
Swoja obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący Rady Miasta Kalisza – Pan Andrzej Plichta, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu – Pan ppłk. Marek Kosicki, Szef Wydziału Rekrutacji WKU – Pan mjr Jacek Wolf, Prezes Zarządu Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego w Kaliszu – Pan Wacław Szymański, starszy marynarz Marynarki Wojennej – Pan Marian Radzion, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu – Pani Agnieszka Przybyłowska wraz z dziećmi i opiekunami.
O godzinie 11:11 goście i licealna społeczność uroczyście zaśpiewali czterozwrotkowy hymn narodowy w ramach udziału w akcji „Rekord dla Niepodległej”, zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Artystycznym podsumowaniem epokowej uroczystości stało się patriotyczne przedstawienie pt. „Wstań, Polsko moja!”. Młodzież w niezwykle wzruszającym montażu poetycko-muzycznym przedstawiła losy narodu polskiego: kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej i nadzieje Polaków na odzyskanie wolności, wreszcie powrót Polski na mapę Europy jako niepodległego, suwerennego kraju.
Uczestnicy uroczystości upamiętniającej bohaterów i wydarzenia mające miejsce sto lat temu wyrazili postawę autentycznego patriotyzmu, szacunku dla wielkiej historii, a także odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny.

Obraz może zawierać: 30 osób, ludzie stoją, boisko do koszykówki i w budynku

Obraz może zawierać: 8 osób, tłum i w budynku

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: 8 osób, ludzie stoją

 
Kiermasz

 Uwaga uczniowie!

Jutro (wtorek 11 września) od godziny 900 rozpocznie się kiermasz podręczników szkolnych. Kiermasz będzie odbywał się w bibliotece.

Zapraszamy.

 
Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych - dyrektor szkoły mgr Beata Szulc

Inspektor ochrony danych - mgr Jolanta Matczak 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon : 62 501 61 61

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1.    Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
z siedzibą przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: +48 62 501 61 61,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.    W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.    Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności w oparciu o następujące wynikające z RODO podstawy prawne:

-     wypełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-     wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

-     realizację zawartych przez Administratora umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

-     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do ich przetwarzania, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazać dane osobowe
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

 

 

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

-     prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

-     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

                                    w Kaliszu

 
Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
           
Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
            Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: + 48 62 501 61 61 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
            W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
            Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności w oparciu o jedną z wynikających z RODO podstaw prawnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku określonego
w przepisach prawa) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym) a także
w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
            Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazać dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
            Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
            Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
            W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
               Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
            Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
 
 
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

                                    w Kaliszu

 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 175
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6