baner_top


Aktualności


Kiermasz

 Uwaga uczniowie!

Jutro (wtorek 11 września) od godziny 900 rozpocznie się kiermasz podręczników szkolnych. Kiermasz będzie odbywał się w bibliotece.

Zapraszamy.

 
Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych - dyrektor szkoły mgr Beata Szulc

Inspektor ochrony danych - mgr Jolanta Matczak 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon : 62 501 61 61

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1.    Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
z siedzibą przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: +48 62 501 61 61,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.    W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.    Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności w oparciu o następujące wynikające z RODO podstawy prawne:

-     wypełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-     wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

-     realizację zawartych przez Administratora umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

-     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do ich przetwarzania, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazać dane osobowe
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

 

 

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

-     prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

-     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

                                    w Kaliszu

 
Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
           
Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
            Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: + 48 62 501 61 61 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
            W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
            Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności w oparciu o jedną z wynikających z RODO podstaw prawnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku określonego
w przepisach prawa) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym) a także
w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
            Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazać dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
            Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
            Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
            W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
               Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
            Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
 
 
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

                                    w Kaliszu

 
 
Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia Dyrekcja, nauczyciele i delegacja uczniów wzięli udział w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego. Na uroczystościach byli obecni: dyrektor szkoły p. Beata Szulc, ppor. rez. Łukasz Gawłowicz oraz p. Bartłomiej Kwiasowski. Społeczność uczniowską reprezentowali: Natalia Skweres, Gracjan Garsztka, Natalia Chodyła, Julia Cuper, Mateusz Dąbrowski, Kacper Malinowski oraz lektor I czytania w trakcie Mszy Św. Daniel Nowakowski.

Zdjęcia pobrane z portalu calisia.pl oraz kalisz.pl

Obraz może zawierać: 6 osób, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 3 osoby

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku

 

 

 
Rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Delegacja z naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach rocznicowych związanych z obchodami w Kaliszu 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Pomimo wakacji, upału, młodzież pokazała, że przywiązanie do ojczystych barw jest silniejsze, a pamięć o powstańcach cały czas pielęgnowana. Dziękujemy wam za lekcję tego cichego patriotyzmu, bez zbędnych emocji. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Grzegorzem Sapińskim na czele, przedstawiciel WKU w Kaliszu mjr Jacek Wolf oraz delegacje pozostałych służb mundurowych, środowisk kombatanckich oraz szkół (aczkolwiek żadnej mundurowej równej naszej).

Skład sztandarów:
Natalia Chodyła, Mateusz Dąbrowski, Oliwia Kupaj
Kacper Malinowski, Mikołaj Kaczmarek, Hubert Grabowski
prowadzący ugrupowanie - st. szer rez. Piotr Kempiński
opieka ze stron szkoły: ppor. rez. Łukasz Gawłowicz
pomocnicy: Julia WIśniewska, Marek Grala

Obraz może zawierać: 4 osoby, na zewnątrz

Obraz może zawierać: 5 osób, na zewnątrz

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, na zewnątrz

 
III miejsce w konkursie musztry w województwie

Uczniowie naszej szkoły wychodzili 22 maja 2018 roku 3. miejsce podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Musztry Klas Mundurowych. Rywalizacja odbywała się na trzech płaszczyznach: program obowiązkowy, dowodzenie, program dowolny. W skład pierwszej konkurencji wchodziło 10 elementów z zakresu musztry zespołowej i indywidualnej. Dowodzenie to ocena łączna osoby prowadzącej ugrupowanie w czasie trwania musztry zespołowej, indywidualnej oraz paradnej. Ostatnia kategoria - to program dowolny, czyli musztra paradna - wykonywana przy muzyce i obejmująca kombinacje kroków oraz akrobacji bronią. Osobiście dziękuję wszystkim uczestnikom, kórzy pomimo natłoku obowiązków i nauki, poświęcili swój czas na treningi i to często w swoim wolnym czasie. Dziękuję: Maciejowi Majdzie - dowodzący Mikołajowi Kaczmarkowi, Markowi Grali, Mateuszowi Dąbrowskiemu, Mateuszowi Bonusiakowi, Gracjanowi Garsztce, Żanecie Dec, Natalii Skweres, Aleksandrze Sieradzan, Oliwii Kupaj, Julii Cuper oraz Julii Wiśniewskiej. Wymieniłem was w kolejności takiej jak stoicie w ugrupowaniu. Udowodniliście, że chcieć to móc. Daliście radę, wytrzymując katorżnicze treningi w zimnie, wietrze, upale a nawet deszczu. Wychodziliście kilkadziesiąt kilometrów podczas szlifowania i poprawy szczegółów.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
Spotkanai archiwalne

W dniu 15 maja klasa Ib uczestniczyła w Ósmych Spotkaniach Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji pani Marii Doktór na temat: Nekropolia jako materialne źródło do badań genealogicznych na przykładzie cmentarza parafialnego w Dębem.

W ciekawym wykładzie uczniowie zapoznali się z historią Dębego, w tym miejscowego kościoła i cmentarza. Wszyscy zgromadzeni mogli także dowiedzieć się jak przydatne dla badań genealogicznych są inskrypcje z nagrobków, oraz w jaki sposób je interpretować.

 

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 172
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6