baner_top


Kalendarz rekrutacji

 

  Ważne informacje dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do

V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  w Kaliszu

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych

 V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  w Kaliszu

 rozpoczynających naukę 1.09.2017 r.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin                               w postepowaniu rekrutacyjnym

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę                                  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 maja 2017 r. do        9 czerwca  2017 r.               godz. 15.00

2.       

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017r.                godz. 15.00

3.       

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków               o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata wymaganych kryteriów

do 27 czerwca 2017 r.

4.       

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                           i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2017 r.              godz. 10.00

5.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia                        o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile w/w dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku)

do 20 lipca 2017 r.          godz. 12.00

 

6.       

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.              godz. 13.00

7.       

Rekrutacja uzupełniająca

Od 24 lipca 2017 r.              do 29 sierpnia 2017r. do godz. 15.00

 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6