baner_top


Comenius
Spis treści
Comenius
Strona 2
Strona 3
Prenzlau
Ryga
V LO w Austrii
Wszystkie strony

1.Czym jest program Comenius ‘Uczenie się przez całe życie’?

Program Comenius to inicjatywa skierowana do uczniów, nauczycieli i pozostałego personelu szkół, stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną, ale także podmiotów związanych z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie. Priorytetowym celem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Dzięki udziałowi w projektach programu Comenius młodzi ludzie otrzymują wsparcie w nabyciu podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Poza tym realizowany wspólnie z partnerami z zagranicy projekt skutecznie zachęca do nauki nowożytnego  języka obcego, jako podstawowego narzędzia na drodze do komunikacji z partnerem.

Więcej na stronie programu: www.comenius.org.pl
 

2.Pierwsze spotkanie V LO z Comeniusem, czyli jak się to wszystko zaczęło?


SZWECJA listopad 2008

Od 30-go listopada do 3-go grudnia 2008 reprezentowałam V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego podczas wizyty przygotowawczej w miejscowości Eskilstuna w Szwecji. Celem tej inicjatywy było nawiązanie współpracy ze szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej w ramach programu Comenius LLP.
Byłam członkiem grupy składającej się z przedstawicieli szkół z sześciu państw europejskich: Szwecji, Austrii, Łotwy, Grecji, Włoch i Anglii. Przedmiotem naszych dyskusji było zjawisko migracji, podobieństwa i różnice, oraz ich wpływ na ten światowej skali fenomen. W przeciągu tych trzech dni spędziliśmy wiele godzin omawiając zagadnienia związane z tym tematem. Podczas następnych kilku miesięcy przedstawiciele z każdej ze szkół, kontaktując się za pośrednictwem Skype’a lub poczty email opracowywali wniosek, który w lutym wszyscy złożyli w Agencjach Narodowych swoich krajów. Pozytywne rozpatrzenie aplikacji oznacza dla szkoły przyznanie grantu pieniężnego na potrzeby realizacji projektu, m. in. mobilności. Dlatego kiedy w pierwszym tygodniu sierpnia dostaliśmy informację, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 tysięcy euro, wiedzieliśmy, że zaczyna się dla naszej społeczności szkolnej czas wytężonej, lecz nie pozbawionej satysfakcji pracy.
Sylwia Kwarcińska
Szkolny Koordynator Projektu


3.Nasz Projekt

W latach 2009- 2011 V Liceum wraz z innymi 8 szkołami z krajów Unii Europejskiej będzie realizować projekt programu Comenius ‘uczenie się przez całe życie’.
Tematem projektu ‘Migration- Bridging Needs and Wishes’ realizowanego przez V LO i osiem innych szkół Unii Europejskiej jest migracja, analizowanie potrzeb i życzeń związanych z zagadnieniem.  Celem projektu jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów i nauczycieli na zjawisko migracji i dzielenie się doświadczeniami z partnerami, a także zniwelowanie uprzedzeń istniejących w szkolnym społeczeństwie w różnych krajach, oraz kształtowanie postawy zrozumienia dla odrębności kulturowych w zróżnicowanej Europie, gdzie migracja staje się głównym komponentem społecznej rzeczywistości.


 

 

PARTNERZY

 

KRAJ

 

NAZWA UCZESTNICZĄCEJ INSTYTUCJI

 

Grecja

High School of Kamares

Szwecja

Rekarnegymnasiet

Włochy

ITIS Pascal Cesena (FE)

Łotwa

Babite Secondary School

Włochy

IT IS G. Giorgi Milano

Austria

HLW Biedermannsdorf

Polska

V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana III Sobieskiego

Anglia

Small Heath School

Austria

HLM & BAKIP

 


 

 

 

PLAN PRACY

PLANOWANE DZIAŁANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH KAŻDEJ

Z UCZESTNICZĄCYCH INSTYTUCJI

TERMIN

OPIS DZIAŁAŃ/MOBILNOŚCI

KRAJ DOCELOWY (MOBILNOŚCI)

wrzesień 2009

Wybranie grup/ klas uczniów. Zapoznanie z założeniami projektu.

 

wrzesień 2009

Szwecja: Zaproszenie nauczycieli i uczniów na platformie eTwinning.

Grecja

październik 2009

Uczniowie: zamieszczanie swoich profili na platformie.

 

listopad 2009

Konferencja projektowa nr 1 w szkole koordynującej.

 

grudzień 2009

Wizyta studyjna- grecka szkoła partnerska odwiedza Szwecję.

Szwecja

4 stycznia 2009

Sporządzenie schematów do analizy zjawiska migracji i przekazanie wszystkim szkołom partnerskim.

 

luty 2010

Dzielenie się wiedzą i pomocną lekturą z nauczycielami z partnerujących szkół. (Tematyka: jak uczyć naszych uczniów, jak planować, przeprowadzać i oceniać ich prace projektową)

 

Marzec 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

kwiecień  2010

Konferencja projektowa nr 2

Łotwa

15 maja 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

1 października 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

listopad 2010

Konferencja projektowa nr 3

Austria

kwiecień 2011

Konferencja projektowa nr 4

Polska

15 maja 2011

Ewaluacja końcowa:

- w każdej ze szkół partnerskich,

- ogólna, ze wszystkimi partnerami

 

1 czerwca 2011

Produkty końcowe będą rozprowadzone wśród partnerujących instytucji i opublikowane na platformie.

Produktem końcowym partnerskiej współpracy będzie, tworzona przez wybranych uczniów, gazeta w sieci, która również zostanie opublikowana

 

wrzesień 2009 do

maja 2011

 

Przynajmniej raz w miesiącu:

publikacja nowych informacji na platformie e Twinning

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o 8 pm GMT+1 – nauczycielska konferencja Skype

W pozostałe poniedziałki miesiąca:

wizyty uczniów i nauczycieli na platformie..

Dwa razy w okresie:

konferencja Skype z uczniami. (Anglia odpowiedzialna za połączenia).

W razie potrzeby w przeciągu dwóch lat projektu:

spontaniczne kontakty uczniów za pośrednictwem poczty email i chat-u z kamerkami lub bez.

 

 

 


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie partnerskim w Niemczech, organizowanym przez Europejski Instytut Szkoleniowe GESW we Vlotho.
5- dniowy pobyt z młodzieżą niemiecką ze szkoły z Prenzlau umożliwił uczniom poznanie nowych metod zajęć interaktywnych, poszerzenie wiedzy na temat krajów UE oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Nasza wizyta zaowocowała nawiązaniem stałej współpracy z ww. Instytutem w zakresie międzynarodowych projektów partnerskich.

 

W dniach 3 - 8 maja br. grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu przebywała w stolicy Łotwy- Rydze. Celem wyjazdu była druga już konferencje zorganizowana w związku z realizacją przez szkołę projektu programu Unii Europejskiej "Comenius- uczenie się przez całe życie". W listopadzie 2009 uczniowie i nauczyciele odwiedzili grecką szkołę Highschool of Kamares w Grecji, tym razem byli gośćmi Liceum w Rydze - (Highschool of Babite).

Spotkanie wszystkich partnerów projektu, tzn. przedstawicieli ze szkoły szwedzkiej, dwóch włoskich, angielskiej, dwóch austriackich, greckiej, polskiej, oraz łotewskiej było przede wszystkim okazją do omówienia realizacji zadań projektowych, oraz zaplanowania dalszych działań. Jednak niezaprzeczalną korzyścią płynącą z takiej współpracy jest rozwijanie wśród młodzieży, a także kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Poza tym w kontakcie z innymi narodowościami młodzi ludzie doskonalą swoje umiejętności językowe, ale także mają szansę zawierać nowe znajomości.
Aby umilić czas spędzony w Rydze, gospodarze przygotowali dla nas mnóstwo atrakcji, mieliśmy możliwość nie tylko zasmakować przepysznej łotewskiej kuchni, ale także kultury naszych wschodnich przyjaciół.

 


 

W dniach 22 – 26.11. br.  grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu miała okazję gościć w szkołach w Biedermansdorf i Wiener Neustadt w Austrii. Za sprawą projektu Unii Europejskiej Comenius  - ,,Uczenie się przez całe życie” - uczniowie liceum wraz z nauczycielami uczestniczyli  w trzeciej już konferencji projektowej, której głównym tematem była migracja. Wizyta w kraju Mozarta ściśle związana była z projektem, który jest realizowany w ‘Sobieskim’ we współpracy z ośmioma innymi szkołami z sześciu krajów Unii Europejskiej.

Mobilności, czyli konferencje wyjazdowe to najbardziej oczekiwana część projektu. Spotkania z partnerami to okazja do omówienia postępów w realizacji projektu, zaplanowania dalszych działań oraz wymiany doświadczeń. Członkowie kaliskiej grupy z VLO nie tylko bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, ale również szybko nawiązywali znajomości z rówieśnikami z Austrii, Łotwy, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Grecji. Konferencje odbywały się w języku angielskim. Austriackie szkoły wykazały się doskonałą organizacją. Aby urozmaicić czas między konferencjami, gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji. Jako goście mieliśmy okazję nie tylko uczestniczyć w zajęciach, ale także zasmakować przysmaków austriackiej kuchni.

Kolejne spotkanie międzynarodowe odbędzie się w VLO w Kaliszu w dniach 28.03 – 01.04.2011r. Dla naszej szkoły, uczniów, grona pedagogicznego oraz dla społeczności całego Kalisza to wielkie wyróżnienie uczestniczyć w takim projekcie, poza tym dla V LO jest to zapowiedź partnerstwa i wymiany młodzieży.

 

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6