baner_top


Comenius - Strona 3
Spis treści
Comenius
Strona 2
Strona 3
Prenzlau
Ryga
V LO w Austrii
Wszystkie strony

 

 

 

PLAN PRACY

PLANOWANE DZIAŁANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH KAŻDEJ

Z UCZESTNICZĄCYCH INSTYTUCJI

TERMIN

OPIS DZIAŁAŃ/MOBILNOŚCI

KRAJ DOCELOWY (MOBILNOŚCI)

wrzesień 2009

Wybranie grup/ klas uczniów. Zapoznanie z założeniami projektu.

 

wrzesień 2009

Szwecja: Zaproszenie nauczycieli i uczniów na platformie eTwinning.

Grecja

październik 2009

Uczniowie: zamieszczanie swoich profili na platformie.

 

listopad 2009

Konferencja projektowa nr 1 w szkole koordynującej.

 

grudzień 2009

Wizyta studyjna- grecka szkoła partnerska odwiedza Szwecję.

Szwecja

4 stycznia 2009

Sporządzenie schematów do analizy zjawiska migracji i przekazanie wszystkim szkołom partnerskim.

 

luty 2010

Dzielenie się wiedzą i pomocną lekturą z nauczycielami z partnerujących szkół. (Tematyka: jak uczyć naszych uczniów, jak planować, przeprowadzać i oceniać ich prace projektową)

 

Marzec 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

kwiecień  2010

Konferencja projektowa nr 2

Łotwa

15 maja 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

1 października 2010

Ewaluacja cząstkowa.

 

listopad 2010

Konferencja projektowa nr 3

Austria

kwiecień 2011

Konferencja projektowa nr 4

Polska

15 maja 2011

Ewaluacja końcowa:

- w każdej ze szkół partnerskich,

- ogólna, ze wszystkimi partnerami

 

1 czerwca 2011

Produkty końcowe będą rozprowadzone wśród partnerujących instytucji i opublikowane na platformie.

Produktem końcowym partnerskiej współpracy będzie, tworzona przez wybranych uczniów, gazeta w sieci, która również zostanie opublikowana

 

wrzesień 2009 do

maja 2011

 

Przynajmniej raz w miesiącu:

publikacja nowych informacji na platformie e Twinning

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o 8 pm GMT+1 – nauczycielska konferencja Skype

W pozostałe poniedziałki miesiąca:

wizyty uczniów i nauczycieli na platformie..

Dwa razy w okresie:

konferencja Skype z uczniami. (Anglia odpowiedzialna za połączenia).

W razie potrzeby w przeciągu dwóch lat projektu:

spontaniczne kontakty uczniów za pośrednictwem poczty email i chat-u z kamerkami lub bez.

 

 

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6