baner_top


Comenius
Spis treści
Comenius
Strona 2
Strona 3
Prenzlau
Ryga
V LO w Austrii
Wszystkie strony

1.Czym jest program Comenius ‘Uczenie się przez całe życie’?

Program Comenius to inicjatywa skierowana do uczniów, nauczycieli i pozostałego personelu szkół, stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną, ale także podmiotów związanych z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie. Priorytetowym celem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Dzięki udziałowi w projektach programu Comenius młodzi ludzie otrzymują wsparcie w nabyciu podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Poza tym realizowany wspólnie z partnerami z zagranicy projekt skutecznie zachęca do nauki nowożytnego  języka obcego, jako podstawowego narzędzia na drodze do komunikacji z partnerem.

Więcej na stronie programu: www.comenius.org.pl
 

2.Pierwsze spotkanie V LO z Comeniusem, czyli jak się to wszystko zaczęło?


SZWECJA listopad 2008

Od 30-go listopada do 3-go grudnia 2008 reprezentowałam V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego podczas wizyty przygotowawczej w miejscowości Eskilstuna w Szwecji. Celem tej inicjatywy było nawiązanie współpracy ze szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej w ramach programu Comenius LLP.
Byłam członkiem grupy składającej się z przedstawicieli szkół z sześciu państw europejskich: Szwecji, Austrii, Łotwy, Grecji, Włoch i Anglii. Przedmiotem naszych dyskusji było zjawisko migracji, podobieństwa i różnice, oraz ich wpływ na ten światowej skali fenomen. W przeciągu tych trzech dni spędziliśmy wiele godzin omawiając zagadnienia związane z tym tematem. Podczas następnych kilku miesięcy przedstawiciele z każdej ze szkół, kontaktując się za pośrednictwem Skype’a lub poczty email opracowywali wniosek, który w lutym wszyscy złożyli w Agencjach Narodowych swoich krajów. Pozytywne rozpatrzenie aplikacji oznacza dla szkoły przyznanie grantu pieniężnego na potrzeby realizacji projektu, m. in. mobilności. Dlatego kiedy w pierwszym tygodniu sierpnia dostaliśmy informację, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 tysięcy euro, wiedzieliśmy, że zaczyna się dla naszej społeczności szkolnej czas wytężonej, lecz nie pozbawionej satysfakcji pracy.
Sylwia Kwarcińska
Szkolny Koordynator Projektu


3.Nasz Projekt

W latach 2009- 2011 V Liceum wraz z innymi 8 szkołami z krajów Unii Europejskiej będzie realizować projekt programu Comenius ‘uczenie się przez całe życie’.
Tematem projektu ‘Migration- Bridging Needs and Wishes’ realizowanego przez V LO i osiem innych szkół Unii Europejskiej jest migracja, analizowanie potrzeb i życzeń związanych z zagadnieniem.  Celem projektu jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów i nauczycieli na zjawisko migracji i dzielenie się doświadczeniami z partnerami, a także zniwelowanie uprzedzeń istniejących w szkolnym społeczeństwie w różnych krajach, oraz kształtowanie postawy zrozumienia dla odrębności kulturowych w zróżnicowanej Europie, gdzie migracja staje się głównym komponentem społecznej rzeczywistości. 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6