baner_top


Charakterystyka klas
 
 
Charakterystyka planowanych klas pierwszych w roku szkolnym 2017 / 2018
I A – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego – mundurowa
 
Rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, geografia,  informatyka
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski,  język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka,wiedza o społeczeństwie, geografia
Elementy bezpieczeństwa wewnętrznego zawierać będą  następujące zagadnienia:
·         elementy systemu obronności kraju oraz podstawy bezpieczeństwa państwa
·         elementy musztry wojskowej.
 
I B – klasa ratownictwa wojskowego (mundurowa)
 
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki , biologia
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, język angielski/język niemiecki, biologia
       Elementy ratownictwa medycznego zawierać będą następujące zagadnienia:
 •        elementy psychologii,
 •        elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
I C – klasa bezpieczeństwa publicznego (mundurowa)
 
Rozszerzenia: język angielski lub język niemiecki , wiedza o społeczeństwie, matematyka
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski,  język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa publicznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki,  matematyka, wiedza o społeczeństwie
       Elementy bezpieczeństwa publicznego zawierać będą następujące zagadnienia:
 •   elementy ochrony bezpieczeństwa publicznego, 
 •   elementy pierwszej pomocy przedmedycznej
I D – klasa informatyczna (integracyjna)
 
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, informatyka
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski,  język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, informatyka
Elementy psychologii zawierać będą zagadnienia:
 •     elementy psychologii społecznej,
 •    elementy psychologii wychowawczej,
 •    elementy psychologii rozwojowej i inne.
 
Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobowościowy w małym zespole klasowym (20 osób), wsparcie psychologiczne i poczucie bezpieczeństwa poprzez opiekę pedagoga, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych.
Budynek szkoły jest w pełni przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Atutem klasy integracyjnej jest korzystanie z tabletów podczas zajęć edukacyjnych.
 
I E – klasa psychologiczno-pedagogiczna
 
Rozszerzenia: język polski, historia, biologia
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
      Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, historia, biologia
Elementy psychologii i pedagogiki zawierać będą zagadnienia:
 •         elementy współczesnej dydaktyki,
 •         podstawy resocjalizacji,
 •         elementy psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej,
 •          elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
I F – klasa ochrony środowiska
 
Rozszerzenia: język angielski lub język niemiecki, geografia, chemia
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Przedmiot uzupełniający: elementy ochrony środowiska
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, geografia, chemia
Elementy ochrony środowiska zawierać będą zagadnienia:
 • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami
 • elementy ochrony środowiska naturalnego w ujęciu chemicznym
 
*utworzenie grupy językowej w każdej klasie uzależnione jest od wyników rekrutacji
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6