baner_top


Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

 

2017/2018

 

Termin

Rodzaj przedsięwzięcia

04.09.

godz. 9.00

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

p. A. Kałużna, p. A. Błaszczyk

 

11.09.

godz. 16.30

godz. 17.30

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III

 Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

 

11.09.

godz. 10.25

Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

14.09.

godz. 15.30

Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu

pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji

szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

 

do 22.09.

Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów            

w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

 

do 29.09.

Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

 

03.10.

godz. 15.30

 

Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników

Matura 2017 i „testu pierwszaka”

 

03.10.

godz. 16.30

PAŹDZIERNIK

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

08.10.

 

XVII Dzień Papieski

(udział Pocztu sztandarowego w lokalnych obchodach –                P. Kempiński)

09.10.

 

Szkolne obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.  (M. Wawrzyniak-Grala)

13.10.

godz. 09.00

Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Patrona (Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar)

p. A. Matecka, p. P. Kempiński, p. M. Jeziorska

(p. J. Bartczak, p. A. Kałużna)

 

07.11.

godz. 16.30

LISTOPAD

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

10.11.

Obchody Dnia Niepodległości

p. J. Bartczak, p. A. Kałużna

Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych (p. L. Tomczak – 11 listopada)

 

05.12.

godz. 16.30

GRUDZIEŃ

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

(spotkanie mikołajkowe)

06.12.

Spotkanie mikołajkowe dla uczniów

p. A. Drabik, p. P. Kempiński, p. G. Szymański

08.12.

X –  jubileuszowy Konkurs Mitologiczny pod patronatem  Prezydenta M. Kalisza i Biblioteki UAM

p. A. Matecka, p. M. Bogdajewicz

18.12.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III

19.12.

godz. 12.00

Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły                 

p. E, Jankowska, p. A. Derbich

(p. A. Drabik, p. M. Wawrzyniak – Grala, p. Ł. Gawłowicz)

 

23.12.– 31.12.

Zimowa przerwa świąteczna

 

31.12.

Zakończenie I okresu dla klas I, II, III

 

ROK 2018

 

02.01.

STYCZEŃ

 

 

Rada klasyfikacyjna dla klas I, II, III

 

03.01.

godz. 16.30

godz. 17.30

Spotkanie z nauczycielami – zamiast pierwszego wtorku miesiąca

Wywiadówka okresowa dla klas I, II, III

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

 

do 26.01.

Próbna matura

 

06.02.

godz. 16.30

LUTY

 

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

07.02.

godz. 14.30

Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres

12.02. do 25.02.

 

Ferie zimowe

 

06.03.

godz. 15.30

godz. 16.30

MARZEC

 

Rada poświęcona analizie próbnej matury

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

Targi Edukacyjne

 

19-21.03.

Rekolekcje wielkopostne

 

26.03.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas III

28.03.

godz. 16.30

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas III

(powiadomienie o przewidywanych ocenach)

 

29.03. do

03.04.

Wiosenna przerwa świąteczna

marzec -  kwiecień

 

Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy
(katechetka – p. M. Wawrzyniak – Grala)

04.04. do

20.04.  

KWIECIEŃ

Badanie wyników nauczania – przedmioty maturalne i przedmioty w zakresie rozszerzonym

10.04.

godz. 16.30

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II 

 

20.04.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas III

 

21.04.

Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów

 

23.04 do 24.04.

Egzaminy weryfikacyjne

 

25.04.

godz. 15.30

Rada klasyfikacyjna klas III

 

27.04.

godz. 12.00

 

Zakończenie zajęć w kl. III – Pożegnanie absolwentów

p. A. Drabik, p. B. Grajek, p. M. Bogdajewicz 

(p. M. Jeziorska, p. P. Kempiński) 

upominki – wychowawcy klas II – p. A. Matecka

i p. P. Kempiński

 

01. – 03.05.

MAJ

Udział w obchodach majowych

 

04.05. do 25.05.

Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

 

15.05.

godz. 16.30

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

23.05.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I i II

25.05.

godz. 16.30

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach uczniów klas I i II (spotkanie śródokresowe).

 

05.06.

godz. 16.30

CZERWIEC

 

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

do 14.06.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I i II

 

15.06. do 18.06.

Egzaminy weryfikacyjne

 

19.06.

godz. 14.30

Rada klasyfikacyjna klas I i II

 

21.06.

godz. 16.30

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

 

22.06.

godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

p. B. Chodkiewicz – Śniegula, p. A. Kijuć, p. B. Niekrasz – Mielczarek                           

 (p. B. Kwiasowski, p. M. Pilecka – Jurewicz)

 

29.06.

godz. 09.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2017/2018

 

 

LIPIEC

 

 

21.08.

godz. 9.00

SIERPIEŃ

Maturalny egzamin poprawkowy

 

27.08. do

30.08.

Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

 

31.08.

godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

03.09.

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

p. S. Kwarcińska, p. A. Derbich

(p. A. Bruś, p. A. Drabik)

 

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6