baner_top


Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych - dyrektor szkoły mgr Beata Szulc

Inspektor ochrony danych - mgr Jolanta Matczak 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon : 62 501 61 61

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1.    Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
z siedzibą przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: +48 62 501 61 61,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.    W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.    Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności w oparciu o następujące wynikające z RODO podstawy prawne:

-     wypełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-     wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

-     realizację zawartych przez Administratora umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

-     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do ich przetwarzania, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazać dane osobowe
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

 

 

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

-     prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

-     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

                                    w Kaliszu

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6