baner_top


Kronika

 

Od momentu nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru, który reprezentuje całą społeczność V Liceum Ogólnokształcącego w licznych ważnych uroczystościach, każde wyjście pocztu sztandarowego odnotowane jest w KSIĘDZE PAMIĄTKOWEJ. Jest to KRONIKA wydarzeń, w których obecny jest poczet sztandarowy.
Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce 10 października 2008 roku. 
KSIĘGA PAMIĄTKOWA w swej pierwszej części zawiera krótką historię szkoły jeszcze sprzed nadania jej imienia Jana III Sobieskiego. Zamieszczona jest również w KSIĘDZE obszerna relacja z przebiegu uroczystości nadania imienia udokumentowana wieloma zdjęciami.
Każdemu, kto zechce przyjrzeć się z bliska KSIĘDZE PAMIĄTKOWEJ, prowadzonej przez mgr Renatę Starczewską, będzie ona udostępniona w bibliotece szkolnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6