baner_top


Skład Rady Rodziców

 

 Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
w roku szkolnym 2015/2016
 
 
 
 
            Prezydium Rady Rodziców:
 
·         Przewodnicząca – P. Agnieszka Gorzelańczyk
z-ca Przewodniczącej - P. Edyta Haranicz
·         Sekretarz  - P. Anna Grygowska Poczta
·         Skarbnik - P. Jarosław Dyc
 
 
            Komisja rewizyjna:
 
·         Przewodnicząca – P.Elżbieta Olewicka
·         Sekreta -  P.Renata Klimczuk
·         Członek - P.Bogdan Malec
 
 
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6