baner_top


Sztandar szkoły

 


Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

Płat sztandaru na zielonym awersie przedstawia popiersie Jana III Sobieskiego, dookoła którego wyhaftowany jest złoty napis: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Czerwony rewers sztandaru przedstawia wyhaftowane srebrną i złotą nicią godło państwa okolone hasłem: „Wiara, Obowiązek, Nauka” oraz rok nadania sztandaru (2008)

 

Rota ślubowania uczniów klas pierwszych

„My, uczniowie klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu ślubujemy:

  • dbać o honor i dobre imię naszej szkoły,
Ślubujemy!
  • rzetelnie wypełniać wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, jakie nakłada na nas szkoła,
Ślubujemy!
  •  zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i dobra naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej,
Ślubujemy!
  • z szacunkiem odnosić się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły,
Ślubujemy!
  • brać przykład z naszego Patrona dla którego najważniejszy był Bóg, Honor i Ojczyzna,

Ślubujemy!”

 

 


 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6