Beata Szulc
baner_top


Beata Szulc
Dyrektor/Jezyk rosyjski/ wychowanie do życia w rodzinie/ rewalidacja/ wiedza o kulturze

Kontakt

Dane osobowe:
Beata Szulc

Nauczyciel języka rosyjskiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie oraz nauczyciel wspierający V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

w Kaliszu ul. Piskorzewie 6

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska. Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Dodatkowe kwalifikacje:

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Pedagogiki w Łodzi, kierunek: pedagogika wspierająca

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przedmiotu: Wiedza o życiu seksualnym człowieka.(1998 r.) – kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

Ogólnopolska Konferencja (2 sesje) dot. Profilaktyki HIV/AIDS

Ogólnopolska Konferencja ( 4 sesje) pod patronatem MEN, Warszawa 2001 r.

Warsztaty szkoleniowe dot. Szkolnych Programów Profilaktyki (2002 r.)

Kurs „ Jak doskonalić pracę wychowawcy klasowego” (2001 r)

Kurs „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” (2002 r.)

Warsztaty językowe „ Matura 2002” (2000-2001 r.)

Szkolenie „Opiekun w awansie zawodowym nauczyciela” (2001 r.)

Warsztaty „ Metody aktywne – szansa czy konieczność” (2001r.)

Kurs na kierowników wycieczek szkolnych

Kurs komputerowy – Szkolenie nauczycieli w ramach programu INTEL Nauczanie ku przyszłości (2003/2004 r.)

Kurs-Szkolenie M technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (2005/2006)

Szkolenie „ Zarządzanie projektem” (2007 r.)

Szkolenie – warsztaty „ Pomiar dydaktyczny” (2007/2008 r.)

Szkolenie – warsztaty „ Diagnoza oceny ryzyka wystąpienia agresji i przemocy w szkole” (2008 r.)

Szkolenie „ Wypełnianie wniosków do projektu EFS” (2008 r.)

Szkolenie „ Organizacja pracy edukacji wychowawczej w klasach integracyjnych” (2008 r.)

Szkolenie komputerowe – Power Point (2009 r.)

Warsztaty językowe w Poznaniu (2009 r.)

Przebieg pracy zawodowej:

Technikum Elektryczne w Łodzi

Technikum Budowlane w Kaliszu

Zespół Szkół Włókienniczych w Kaliszu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu

V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Inne informacje:

w 2001 r. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

w 2001 r., 2004 r., 2009 r.- opiekun stażu

Otrzymane nagrody:

Nagrody Dyrektora Szkoły

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6