baner_top


Lista nauczycieli
# Nazwa Pozycja Telefon
1 Grażyna Wilner Wicedyrektor matematyka
2 Beata Szulc Dyrektor
3 Bartczak Jolanta Język polski/ logopedia
4 Błaszczyk Agata Biologia/ przyroda/ chemia
5 Bogdajewicz Małgorzata Język łaciński i kultura antyczna
6 Bruś Anna Matematyka
7 Chodkiewicz Śniegula Bogna Jezyk niemiecki
8 Drabik Agnieszka Wychowanie fizyczne
9 Gawłowicz Łukasz Informatyka/ elementy bezpieczeństywa wewnętrznego
10 Grajek Beata Język angielski, wychowanie fizyczne
11 Jankowska Ewa Jezyk niemiecki
12 Jeziorska Maria Wiedza o kulturze / podstawy przedsiębiorczości
13 Kałużna Aneta Język polski
14 Kempiński Piotr Jezyk polski/ elementy bezpieczeństwa wewnętrznego/ edukacja dla bezpieczeństwa/ wiedza o kulturze
15 Kijuć Agnieszka Jezyk angielski
16 Kwarcińska Sylwia Jezyk angielski
17 Kwiasowski Bartłomiej Geografia/ elementy bezpieczeństwa wewnętrznego/ edukacja dla bezpieczeństwa/ elementy ratownictwa medycznego/ przyroda
18 Matecka Agnieszka Jezyk polski
19 Moczydłowska Anna Jezyk angielski
20 Piotrowska-Dutkiewicz Kinga Wiedza o społeczeństwie/ historia i społeczeństwo
21 Pilecka-Jurewicz Małgorzata Wychowanie fizyczne
22 Szulc Beata Dyrektor/Jezyk rosyjski/ wychowanie do życia w rodzinie/ rewalidacja/ wiedza o kulturze
23 Szymański Grzegorz Wychowanie fizyczne/ elementy bezpieczeństwa wewnętrznego/ edukacja dla bezpieczeństwa
24 Tomczak Leszek Historia/ historia i społeczeńsatwo
25 Trzcińska Małgorzata Chemia
26 Rokicka Agata pedagog/ elementy bezpieczeństwa wewnętrzneg/ rewalidacja
27 Beata Szulc Wicedyrektor
28 Ks. Jakub Kopystyński Religia
29 Walaszczyk Bartosz Matematyka
30 Nowicka Agnieszka Język hiszpański
31 Woźniak Arleta Fizyka, Przyroda
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6