baner_top


Na temat marca'68

13 marca 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyły się 2 tury warsztatów, skierowanych do młodzieży szkolnej i środowiska nauczycielskiego. Tematem przewodnim zajęć prowadzonych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi Magdalenę Zapolską-Downar i Grzegorza Nawrota, była propaganda Polski Ludowej, omówiona w kontekście wydarzeń marca 1968 r. Gospodarzem spotkania była dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, która witając wszystkich zebranych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze warsztatów, wyjaśniła gościom ideę przyświecającą organizacji Marcowego Maratonu Archiwalnego, imprezy cyklicznej, w ramach której odbywa spotkanie zorganizowane we współpracy z łódzkim oddziałem IPN. Dr Grażyna Schlender zapowiedziała także, że w najbliższym czasie, tj. 20 marca w ramach MMA odbędzie się wykład na temat marca 1968 r. w Kaliszu, a 27 marca wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych na temat serwisu internetowego www.szukajwarchiwach.pl.

W warsztatach dla młodzieży, składających się z prelekcji Pani Magdaleny Zapolskiej-Downar oraz pracy ze źródłem historycznym pisanym i audiowizualnym, wzięli udział uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu z opiekunem Remigiuszem Przybyłem oraz z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu z nauczycielami: Leszkiem Tomczakiem i Piotrem Kempińskim. Prowadząca wyjaśniła zgromadzonej młodzieży w jaki sposób w 1968 r. doszło do fali antysemickich zachowań władzy ludowej, wyjaśniając przy tym wiele wątków zawiłej światowej historii, poprzedzającej te wydarzenia. Nawiązano m. in. do wybuchu wojny izraelsko-arabskiej, podziału państw europejskich na te, które sprzyjały jednej ze stron konfliktu. Na gruncie krajowym nawiązano do osoby gen. Mieczysława Moczara, wokół którego działało tzw. grono "partyzantów", dążących do zdobycia prominentnych stanowisk państwowych. Na gruncie polskim w styczniu 1968 r. r. zdecydowano o zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka. Był to główny powód do wystąpień stołecznych studentów. W ramach represji z Uniwersytetu Warszawskiego usunięto m. in. Adama Michnika. Po tych wydarzeniach swoją rezolucję domagającą się swobody twórczej i usunięcia cenzury złożył Związek Literatów Polskich, do którego należeli m. in. Stefan Kisielewski i Paweł Jasienica. Magdalena Zapolska-Downar wyjaśniła, że władza ludowa za podżeganie atmosfery w społeczeństwie obwiniała głównie syjonistów. By doprowadzić do porządku młodzież, do stolicy ściągnięto "aktyw robotniczy". Propagandowe wiece urządzano przez 3 tygodnie w niemalże każdym zakładzie pracy. W wyniku działań władz, z Polski wyjechało ok. 13 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. Uczniowie podczas prelekcji obejrzeli fragmenty nagrań z wystąpień studenckich i wieców propagandowych z zakładach pracy, wysłuchali nagrań radiowych przemówień Władysława Gomułki i Mieczysława Moczara. Konfrontowali ten obraz z pisemnymi wspomnieniami uczestników wydarzeń. Zajęcia korelowały ze sobą kilka metod pracy dydaktycznej i cechowały się różnorodnością środków przekazu.

(tekst za www.archiwum.kalisz.pl)

 
Charakterystyka klas
 

Charakterystyka planowanych klas pierwszych
w roku szkolnym 2018 / 2019
I A – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego – mundurowa
Rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka,wiedza o społeczeństwie, geografia
Elementy bezpieczeństwa wewnętrznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy systemu obronności kraju oraz podstawy bezpieczeństwa państwa
·         elementy musztry wojskowej.
 
I B1 – klasa ratownictwa wojskowego (mundurowa)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki,  biologia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, język angielski/język niemiecki, biologia
       Elementy ratownictwa medycznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy psychologii,
·         elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
 
 
I B2 – klasa bezpieczeństwa publicznego (mundurowa)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, wiedza o społeczeństwie
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa publicznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie
       Elementy bezpieczeństwa publicznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy ochrony bezpieczeństwa publicznego,
·         elementy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 
 I C – klasa humanistyczna (integracyjna)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, historia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, historia
Atutem klasy integracyjnej jest korzystanie z tabletów podczas zajęć edukacyjnych.
 
I D – klasa geoinformacyjna
Rozszerzenia: język angielski lub język niemiecki, geografia, informatyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
Przedmiot uzupełniający: elementy geoinformatyki
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, geografia, informatyka
Elementy geoinformatyki zawierać będą zagadnienia:
  • przetwarzanie i analiza informacji geograficznej
  • geograficzne systemy baz danych
  • zagadnienia informatyczne zwiazane z programowaniem
 
I E – klasa psychologiczno-pedagogiczna
Rozszerzenia: język polski, historia, biologia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, historia, biologia
Elementy psychologii i pedagogiki zawierać będą zagadnienia:
·         elementy współczesnej dydaktyki,
·         podstawy resocjalizacji,
·         elementy psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej,
·         elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 
I F – klasa ogólna
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, matematyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 
*utworzenie grupy językowej w każdej klasie uzależnione jest od wyników rekrutacji 

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 370
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6