W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu odbywały się warsztaty w ramach innowacyjnego projektu profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli pod nazwą „Nauczyciel + Uczeń = Dobrostan wzajemnych relacji i skuteczna komunikacja”.

Warsztaty oparte na metodzie Komunikacji Transformującej poprowadziły wspólnie: Kama Kowalewska – Kulawinek, Certyfikowany Coach, Trener Inteligencji Emocjonalnej i Anna Połedniok, międzynarodowy trener Transforming CommunicationTM, Trener TUS. Nasza szkoła jest pierwszą szkołą w Polsce, która dzięki pani Dyrektor Beacie Szulc oraz Radzie Rodziców podjęła się tego wyzwania. Obecnie przeprowadzany jest powarsztatowy proces ewaluacyjny.

Warto dodać, że ta autorska propozycja projektu została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Autorki mają nadzieję, że uda się dzięki temu dotrzeć z programem do innych placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.

Przypomnijmy, że warsztaty powstały z myślą o wzajemnych relacjach nauczycieli i uczniów, dzięki którym nauka i nauczanie może stać się przyjemne dla obu stron. Wzajemna współpraca oparta na szacunku, uznaniu i motywacji to podstawy do spokojnego rozwoju zarówno dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli. Dziękujemy !

Close Menu