Miło nam poinformować, że pan Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza oraz pani Beata Szulc – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, otrzymali podziękowania za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w liczne działania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS — zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską.

W piątek, 31 marca w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia realizacji projektu „Czas Zawodowców” z udziałem pani Pauliny Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli radni województwa wielkopolskiego, władze Politechniki Poznańskiej, reprezentanci partnerów i instytucji współpracujących w projekcie, w tym przedstawiciele wielkopolskich szkół zawodowych i kluczowi pracodawcy z Wielkopolski.   

Spotkanie było okazją do podsumowania dziesięciu lat współpracy przy projekcie „Czas Zawodowców”. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. delegacja reprezentująca Miasto Kalisz oraz delegacja V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Podczas wydarzenia wręczono podziękowania dla najbardziej zaangażowanych w projekt szkół, przedsiębiorstw, instytucji oraz samorządów wspierających rozwój wielkopolskiego kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej.

Pan Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza oraz pani Beata Szulc, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, otrzymali podziękowania za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w liczne działania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS — zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską. Podziękowanie to w szczególności skierowano za rozwój bazy laboratoryjnej i wpływ na wzrost umiejętności wielu tysięcy uczniów wielkopolskich techników mających szansę kształcić się w zawodzie przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia. Baza laboratoryjna mieści się w budynku szkoły przy ul. Piskorzewie 6 w Kaliszu. Warto dodać, że dzięki temu również uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w ramach doradztwa zawodowego, mogą brać udział w spotkaniach z wykładowcami z Politechniki Poznańskiej. Laboratoria, w których odbywają się zajęcia specjalistyczne, powstały w ramach projektu „Czas zawodowców — wielkopolskie kształcenie zawodowe”, natomiast w ramach drugiej edycji projektu pod nazwą „Czas zawodowców BIS — zawodowa Wielkopolska”, zostały poddane modernizacji i uzupełnione o najnowocześniejszy sprzęt.  

Działania realizowane w ciągu 10 lat, w ramach dwóch edycji projektu „Czas Zawodowców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wspomogły rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

Close Menu