04.10.2022 r.

Grupa uczniów z klasy 3b pod opieką mgr Marzeny Grygielskiej wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. Maria Konopnicka – życie, twórczość, upamiętnienie.

Na konferencję zaprosili organizatorzy: Archiwum Państwowe w Kaliszu wraz z Prezydentem Miasta Kalisza Krystianem Kinastowskim. Włodarz miasta zwrócił uwagę na fakt, że 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej stała się w – jak nazywała Kalisz – rodzinnym mieście okazją do przypomnienia jej biografii, dorobku literackiego, ale także działalności społecznej i patriotycznej wybitnej poetki, popularyzatorki idei niepodległościowych. Dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu podkreśliła, że zaproszenie na konferencję przyjęli znawcy tematu z różnych stron Polski.

Prelegenci przygotowali interesujące materiały o niełatwym życiu i twórczości poetki, a także o śladach, jakie Konopnicka zostawiła w historii, głównie w archiwach i muzeach.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć podczas kilku prezentacji archiwalny zbiór dowodów na to, w jaki sposób została upamiętniona. Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz na zakończenie konferencji potwierdził, że Kalisz stał się dzisiaj centralnym miejscem obchodów roku Marii Konopnickiej w Polsce i zauważył, że wydarzenie to podkreśla wagę pracy archiwistów z całego kraju. Efekty tej pracy pomagają dokonać nam zwrotu pamięciowego. Dzięki niemu możemy przybliżyć młodemu pokoleniu nieznane często szczegóły z życia Marii Konopnickiej.

Na konferencję zaproszenie przyjęli dyrektorzy placówek oświatowych, bibliotek, przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza, stowarzyszeń, naukowcy, nauczyciele, a także młodzież z kaliskich szkół. Wydarzenie uświetnił występ uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.

Close Menu