„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna” (ks. Jan Twardowski)

W piątek 29 kwietnia w V Liceum im. Jana III Sobieskiego, odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów pięciu klas maturalnych. Wręczone zostały świadectwa oraz dyplomy za liczne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz podziękowania za aktywną pracę i za godne reprezentowanie szkoły. Wręczono także certyfikaty ukończenia nauki przedmiotu – edukacja wojskowa. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Absolutorium podkreśliły dwa specjalne wydarzenia: otwarcie wystawy prac ,,Galerii na płocie” oraz widowiskowy pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych szkoły.

Uroczystość otworzyła swoim wzruszającym wystąpieniem pani Beata Szulc, dyrektor V LO w Kaliszu. Pogratulowała uczniom wyróżniających wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do celu. Wyrażając swoje uznanie dla osiągnięć tegorocznych absolwentów, powiedziała m.in: 

Drodzy Abiturienci- sztandarowe hasła Sobieskiego: ,,Honor – Duma – Wartości ‘’– to Wy. Przez te trzy lata szkolnego życia nauczyciele i wychowawcy V Liceum starali się, abyście w dorosłe życie wkroczyli z rzetelną wiedzą, zdolnością samodziel­ne­go myślenia, a także z chęcią poznawania i tworzenia. Dziękuję uczniom klasy psychologiczno – pedagogicznej za ogromne zaangażowanie w działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Kieruję szczególne podziękowania do was – uczniowie klasy humanistycznej (integracyjnej)- swoją postawą i zaangażowaniem w realizację wielu projektów prospołecznych, burzyliście niejedne mury obojętności i niezrozumienia. Dziękuję za tworzenie wyjątkowej atmosfery w naszym liceum. Uczniom klasy medialno – artystycznej. pragnę pięknie podziękować za młodzieńczą pasję, umiejętności i wrażliwość artystyczną, której ślady widać na prawie każdej ścianie w naszej szkole, za ubogacanie swoimi talentami wielu uroczystości i wydarzeń szkolnych oraz lokalnych. Zbudowaliście niepowtarzalny, wyjątkowy  wizerunek Sobieskiego. Uczniowie Klasy mundurowej –  Husario Sobieskiego! Z całego serca dziękuję za wasze ogromne zaangażowanie w życie szkoły, miasta i kraju. Często poświęcaliście swój wolny czas, aby godnie reprezentować liceum. Wasza radość i pasja wojskowa oraz profesjonalizm z zakresu musztry, w szczególności musztry paradnej budzi podziw i uznanie. Jesteśmy  z Was dumni – mówiła mgr Beata Szulc.

Słowa uznania skierował także do dyrekcji, nauczycieli i pracowników, dziękując za zaangażowanie i trud włożony w rozwój młodzieży Grzegorz Kulawinek – wiceprezydent Miasta Kalisza, podkreślając wyjątkowość oraz atmosferę szkoły. Życzył przyszłym maturzystom powodzenia na egzaminach.

W myśl zasady sportowej, kieruje się słowami, które kiedyś usłyszałem, że szczęście jest wtedy, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Już wkrótce będziecie mieli okazję zmierzyć się z taką sytuacją. Będzie nią egzamin maturalny i mam nadzieję, że dopisze wam szczęście i osiągniecie dobre wyniki – dodał wiceprezydent Kalisza.

Słowa do zgromadzonych na sali skierowali również: Tadeusz Skarżyński – przewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz Andrzej Plichta – radny do Sejmiku Wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości należy wymienić również: dr Izabelę Rącką – prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem na Akademii Kaliskiej, dr hab. Beatę Kotecką – prof. UAM ,Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu, ppłk Przemysława Bojarczuka – szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, Grzegorza Namysła – prezesa Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona w Kaliszu, bosmanmata Michała Pietrzaka z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, st. szer. Kacpra Maliszewskiego – absolwenta szkoły, dowódcę Jednostki Strzeleckiej Strzelec 4141 w Kaliszu oraz Magdalenę Noskowską – przewodniczącą Rady Rodziców.

Pani Magdalena Noskowska podziękowała dyrekcji i Radzie Pedagogicznej za empatię, życzliwość i trud nauczania młodych ludzi, za okazane wsparcie, otwartość i za wielką troskę.

 Na zakończenie za owocną współpracę podziękowała przedstawicielka maturzystów Kaja Sałata. Starszych kolegów w imieniu społeczności szkoły pożegnała Zofia Bruś.

Nie zabrakło wzruszeń podczas wręczania kwiatów i upominków. Wychowawcy klas nie kryli, że będzie im brakowało wspaniałych wychowanków.

 Następnie absolwenci z najwyższymi wynikami w nauce odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk swoich wychowawców. Nagrody i podziękowania zostały wręczone również laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów.

W tym roku aż siedemnastu uczniów otrzymało podziękowania za szczególne zaangażowanie i reprezentowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego podczas uroczystości miejskich oraz patriotycznych.

Rodzice otrzymali listy gratulacyjne

W drugiej części uroczystości otwarto kolejną już edycję wystawy plenerowej ,,Galerii na płocie”. Tym razem uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mgr Piotra Jankowskiego, przygotowali prace wyrażające solidarność ,,Sobieskiego’’ z Ukrainą. Na tę okoliczność do szkoły przyjechali na zaproszenie ks. Roman Woźniak – koordynator, animator Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu oraz Tomasz Szulc – referent ds. Migracji

Spotkanie zakończył pokaz musztry paradnej, w której zaprezentowali się uczniowie klas mundurowych, przygotowani przez koordynatora ppor. rez. mgr Daniela Szumskiego.  

Close Menu