Miło nam poinformować, że dzisiaj podczas uroczystego, świątecznego apelu, Pani Dyrektor Beata Szulc, przedstawiła tegoroczne stypendystki Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Oficjalne gratulacje odebrały Kaja Anna Sałata i Barbara Borowska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy !

Close Menu