29 maja rozegrano Turniej Broni Radzieckiej dla klas mundurowych V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Młodzi adepci wojskowości rywalizowali w czterech kategoriach: pistolet TT, karabin SKS, karabin AKMS, pistolet maszynowy PPS. Same najlepsze klasyki radzieckiej myśli technicznej. Tyle jednostek i takiej klasy to unikat na rynku strzeleckim. Uczniowie mieli wyjątkową możliwość rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca każdego z rodzajów broni oraz w łącznej klasyfikacji. Zwycięzcą turnieju została Aleksandra Jędrzejak z kl. 2b. Inicjatorem i prowadzącym całe przedsięwzięcie był p. Marian Radzion – oddany przyjaciel naszej szkoły, instruktor strzelectwa i właściciel broni użytej w rywalizacji. Turniej byłby niemożliwy do realizacji bez wsparcia finansowego ze strony sponsora firmy Pro-Parts z Kalisza. Właściciele jako sympatycy strzelectwa sportowego wsparli całe przedsięwzięcie oraz ufundowali nagrody i upominki. Dziękujemy za przychylność Rady Rodziców z jej przewodniczącym p. Piotrem Tomankiewiczem, dzięki któremu młodzież miała zapewniony transport na strzelnicę.

Close Menu