Pierwsze zajęcia praktyczne w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego nasi uczniowie mają już za sobą. Korzystając z fachowej wiedzy jednostki patronackiej – 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia nasi adepci wojskowości mogli podczas dnia szkoleniowego zapoznać się z kilkoma obszarami z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, podstaw topografii, regulaminów wojskowych oraz taktyki. Dziękujemy za zaangażowanie i przypominamy, że 12 kwietnia kolejne zajęcia praktyczne.

Close Menu