W dniu 01.10.2020 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły mgr Beatę Szulc a Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Kaliszu reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły mgr Radosława Szczapa.W ramach tej współpracy uczeń klasy II c Mateusz Zajączkowski czytał w dniu 24.11.2020 r. uczniom klasy Ic Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu „Baśnie i legendy kaliskie” Eligiusza Kor – Walczaka. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom legend i baśni wielkopolskich. Mateusz zapoznał najmłodszych kolegów z legendą o powstaniu Kalisza oraz z historią baszty Dorotki. W grudniu przewiduje się kolejne spotkanie.Nad całością działań czuwają panie z biblioteki: A. Chrzanowska i M. Bogdajewicz.

Close Menu