Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym 03.11.2020 r. o godz. 16.30 odbędzie się Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III oraz Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z wszystkimi nauczycielami.W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną spotkania odbywać się będą tylko zdalnie, online – wywiadówki poprzez Teams, a dyżur za pomocą Mobidziennika. Życzymy dużo zdrowia

Close Menu