Dyrekcja Szkoły wraz z Wychowawcami serdecznie zaprasza Rodziców  na spotkania organizacyjne!
11 września 2020 r.

klasy pierwsze: I a – d
godz. 16.30:

Spotkanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną   sala gimnastyczna (parter)

godz. 17.00:

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I ( a-d)

KlasaWychowawcaSala
I ap. Daniel Szumskinr 21, 1 piętro
I bp. Agnieszka Derbich nr 18, parter
I cp. Agata Rokickanr 24,1 piętro
I dp. Mateusz Będkowski nr 31,1 piętro

klasy drugie i trzecie
godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II ( a-k) i III (a-b)

KlasaWychowawcaSala
II ap. Piotr Kempińskinr 25, 1 piętro
II bp. Małgorzata Trzcińska nr 30, 2 piętro
II cp. Aneta Kałużna
(Uwaga! Wyjątkowo spotkanie odbędzie się
10 września 2020 r. o godz. 16.30)
nr 24, 1 piętro
II dp. Agata Błaszczyk nr 27, 1 piętro
II ep. Bogna Chodkiewicz-Śniegula
(zastępstwo p. Elżbieta Pawlak-Danielak)
nr 32z, 2 piętro
II fp. Agnieszka Kijućnr 37, 2 piętro
II gp. Bartłomiej Kwiasowskinr 26, 1 piętro
II hp. Agnieszka Drabiknr 33, 2 piętro
II ip. Paulina Marciniaknr 32, 2 piętro
II jp. Aldona Strzałanr 22, 1 piętro
II kp. Ewa Jankowska nr 34, 2 piętro
III ap. Beata Grajeknr 16, parter
III bp. Sylwia Kwarcińskanr 16 z, parter

11 września 2020 r. godz. 17.30 sala nr 18
Spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

Uwaga! Bardzo prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego!
Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrycie ust i nosa maseczką! 

Do zobaczenia w szkole!

Close Menu