15 sierpnia reprezentacja naszej szkoły wraz z dyrektorem p. mgr Beatą Szulc, uczestniczyli w uroczystościach związanych ze Świętem Wojska Polskiego oraz 100. rocznicą bitwy warszawskiej. W skład pocztu weszli: chorąży Konrad Deutsch, asysta: Maja Molka, Nikola Antczak, Paulina Staszak. Modlitwę Wiernych czytała Paulina Staszak. Dziękuję za pomoc naszemu absolwentom, a w szczególności szer. rez Filipowi Saborowi. Opiekę sprawował ppor. rez. Piotr Kempiński.

Close Menu