Dla wszystkich chętnych i poszukujących pracę w edukacji zamieszczamy link do kaliskiej giełdy pracy w szkolnictwie. Daje to możliwości zgłaszania aplikacji na ofertę szkoły z załączeniem dokumentów (w tym CV). Załączenie dokumentu jest koniecznym warunkiem umieszczenia aplikacji w bazie i musi być potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez osobę szukającą pracy.

Link do strony Giełda Pracy – https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy

Prosimy także rozróżnić aplikację na ofertę od ogólnego zgłoszenia “Szukam pracy” dostępnego pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy/szukam-pracy/formularz-dla-nauczycieli. W tym drugim przypadku zgłoszenie jest umieszczane w ogólnej bazie osób poszukujących pracy i może być wykorzystane przez każdego dyrektora szkoły, który nie otrzymał żadnej aplikacji na ofertę pracy.

Close Menu