2 marca odwiedziliśmy grób jednego z naszych niezłomnych Mieczysława Zimniaka ps. Szofer, który był w oddziale patrona klas mundurowych kpt. Jana Kempińskiego ps. Błysk. Z uwagi na nieznane miejsce jego pochówku co roku odwiedzamy grób Szofera. W tym dniu o godzinie 8 rano odbył się krótki apel, niedawno spotkanie z p. Wacławem Szymańskim – żywą historią okresu stalinowskiego.

Close Menu