W niedzielne południe na Cmetarzu Tynieckim poczet sztandarowy reprezentował społeczność Sobieskiego podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy rozstrzelania żołnierzy Armii Krajowej. Skład pocztu: chorąży Mateusz Eberchart, asysta Małgorzata Ulbrych, d-ca pocztu Paulina Staszak. Opiekun: p. Bartłomiej Kwiasowski.

Close Menu