W ramach ministerialnej akcji pamięci o nekropoliach, młodzież z klasy 2b odwiedziła i uporządkowała – kaliskie nekropolie –
Cmentarz Miejski w Kaliszu, gdzie uporządkowano grób
Haliny Sutarzewicz – mieszkanki honorowej miasta Kalisza. Na cmentarzu prawosławnym młodzież miała okazję oglądać zabytki architektury sakralnej grecko-prawosławnej.Tutaj w ramach
Opieki nad grobem Jana Rayko – Grabowskiego
księgarza kaliskiego Myszkiewiczów
Katasanowskich – uporządkowaliśmy grób i zapaliliśmy znicze pamięci.

Close Menu