14 września młodzież zainteresowana służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej mogła poznać specyfikę szkolenia w tego typu rodzaju wojsk. Na terenie ESA przygotowano 8 punktów nauczania, na których żołnierze WOT doskonalili swoje umiejętności. Nasi uczniowie również spróbowali swoich sił na torze sprawności fizycznej.

Close Menu